PREDSTAVITEV PROJEKTA

Laboratorij za distribuirane vodikove tehnologije v energetiki

V sodelovanju Instituta Jožef Stefan, Kemijskega inštituta, zagonskega podjetja Renn ter KC STV smo v sklopu razpoložljivih investicijskih sredstev SRIP ToP ustanovili Laboratorij za distribuirane vodikove
tehnologije v energetiki. Laboratorij povezuje obstoječo infrastrukturo raziskovalnih institucij za vodikove tehnologije ter omogoča razvoj, simulacijo, testiranje in upravljanje realnega sistema ter trgovanja z električno in toplotno energijo med lokalnimi potrošniki in proizvajalci ter sistemom elektro oskrbe, ki se odvija v lokalnih energetskih skupnostih.

 

Lokalna energetska skupnost z vodikom kot energetskim vektorjem je skupina posameznikov, podjetij ali organizacij, ki skupaj proizvajajo, porabljajo in izmenjujejo energijo na osnovi vodika kot primarnega nosilca energije.

Skupnost lahko vključuje različne obnovljive vire energije, kot so veter, sončna in hidroelektrična energija, ki se uporabljajo za proizvodnjo vodika s pomočjo elektrolize. Vodik se nato shranjuje in distribuira med člani skupnosti za uporabo v različnih aplikacijah, kot so prevoz, ogrevanje in proizvodnja električne energije. Skupnost se lahko tudi vključi v trgovanje z energijo s širšim omrežjem, bodisi z nakupom ali prodajo presežne
energije.

Namen takih skupnosti je povečati uporabo obnovljivih virov energije, zmanjšati emisije toplogrednih plinov in spodbujati energetsko samozadostnost na lokalni ravni.

ČLAN

  • ZAVOD KC STV (Kompetenčni center za sodobne tehnologije vodenja)
  • Tehnološki park 18, SI-1000 Ljubljana

Fokusno področje

Zeleni procesi in tehnologije