COVID-19 CEI Extraordinary Call for Proposals 2020

COVID-19 CEI Extraordinary Call for Proposals 2020

Iniciativa za Srednjo Evropo (CEI) je objavila razpis, s katerim želijo po hitrem postopku financirati specifične potrebe držav članic iniciative (Albanija, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Madžarska, Italija, Moldavija, Črna Gora, Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Srbija, Slovaška, Slovenija in Ukrajina) na naslednjih področjih:

  • zdravstvo in telemedicina,
  • izobraževanje in e-učenje / učenje na daljavo,
  • podpora mikro, malim in srednjim podjetjem.

Podrobneje so upravičeni stroški in aktivnosti opredeljene na str. 6 razpisne dokumentacije. Poudarek je na nakupu opreme za e-storitve ali za storitve namenjene prenosu znanja med državami članicami EU in državami, ki to še niso.

CELOTEN PRORAČUN RAZPISA: 600.000 EUR

ROK TRAJANJA PROJEKTA JE DO 6 MESECEV PO PREJEMU OBVESTILA O PODELITVI SREDSTEV.

MAX. UPRAVIČENI STROŠKI NA PROJEKT: 40.000 EUR

ROK ZA PRIJAVO: 9. 4. 2020

V primeru vprašanj lahko pišete na applications@cei.int in v naslovu maila napišete Call 2020 – questions. Za projektno svetovanje pa smo vam na voljo tudi v okviru SRIP – Krožno gospodarstvo na e-naslovu srip@stajerskagz.si

RAZPIS IN PRIJAVNICA >>>