European Research and Innovation Days 2019

European Research and Innovation Days 2019

Med 24. in 26. septembrom 2019 bodo v Bruslju potekali Evropski dnevi raziskav in inovacij – European Research and Innovation Days. Na konferenci bo predstavljena prihodnja politika EU na področju raziskav in inovacij ter predvsem struktura prihajajočega okvirnega programa Horizon Europe.

Registracija je trenutno odprta in priporočamo vam, da se čim prej prijavite, saj je za konferenco zelo velik interes.

Spletna stran konference https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en