Evropska komisija objavila razpis LIFE v vrednosti 450 milijonov evrov

Evropska komisija objavila razpis LIFE v vrednosti 450 milijonov evrov

Evropska komisija je 2. 4. 2020 objavila razpis za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje iz programa LIFE za leto 2020. Razpis vključuje sofinanciranje tradicionalnih in integriranih projektov ter projektov tehnične pomoči. Zaradi težje komunikacije in drugih omejitev, ki jih povzročajo ukrepi, sprejeti zaradi pandemije novega koronavirusa, so letošnji roki za oddajo osnutkov projektov in polnih projektnih prijav nekoliko daljši:

  • julij 2020: oddaja osnutkov projektov za tradicionalne projekte prednostnega področja okolje in učinkovita raba virov (ENV);
  • julij 2020: oddaja osnutkov projektov za tradicionalne projekte s prednostnih področij narava in biotska raznovrstnost (NAT), okoljsko upravljanje in informacije (GIE) ter projektov tehnične pomoči;
  • oktober 2020: oddaja osnutkov integriranih projektov;
  • oktober 2020: oddaja polne projektne prijave za tradicionalne projekte s podprograma za podnebne ukrepe (CCA, CCM, GIC).

Ministrstvo za okolje in prostor zaradi nacionalnih ukrepov, ki so sprejeti zaradi pandemije virusa COVID-19 letos predvidoma ne bo organiziralo LIFE Info dneva, za vse informacije pa se lahko obrnete na e-pošto: life.mop@gov.si ali na nacionalne kontaktne točke: Tatjana Orhini Valjavec (tatjana.orhini-valjavec@gov.si), področje okolja in učinkovite rabe virov; mag. Julijana Lebez Lozej (julijana.lebez-lozej@gov.si), področje narave in biotske raznovrstnosti; mag. Nives Nared (nives.nared@gov.si), področje podnebnih ukrepov.

Vsi zainteresirani prijavitelji se lahko udeležijo virtualnega informativnega dne, ki ga organizira Evropska komisija 30. 04. 2020.

Vir: MOP

Več informacij in razpisna dokumentacija >>> 

Stran programa LIFE v Sloveniji >>>