Javna obravnava osnutka dolgoročne podnebne strategije do 30. septembra

Javna obravnava osnutka dolgoročne podnebne strategije do 30. septembra

Ministrstvo za okolje in prostor je na osnovi zavez Pariškega sporazuma, Okvirja dolgoročne podnebne politike Slovenije »Slovenija in zdrav planet« in evropske uredbe o upravljanju Energetske unije in podnebnih ukrepov (2018/1999) pripravilo osnutek Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050. Pripombe in predloge lahko posredujete do vključno 30. septembra 2020, na e-naslov gp.mop@gov.si.

Vir: https://www.gov.si/novice/2020-09-09-javna-obravnava-osnutka-dolgorocne-podnebne-strategije-do-30-septembra/