Javni poziv članom SRIP – Krožno gospodarstvo za izraz interesa za financiranje materialnih in nematerialnih investicij

Javni poziv članom SRIP – Krožno gospodarstvo za izraz interesa za financiranje materialnih in nematerialnih investicij

Dne 31. 1. 2023 smo v komunikaciji članom napovedali spremembo javnega poziva. V skladu s tem objavljamo popravljeno razpisno dokumentacijo.

Sprememba zajema:

– spremembo točke 9., pod alinejo 3: tretji rok za odpiranje je 17. 3. 2023.

Spodaj objavljamo dokumente z vključeno spremembo.

***

28. 4. 2022 je bila objavljena sprememba javnega poziva. V skladu s tem objavljamo popravljeno razpisno dokumentacijo.

Sprememba zajema:

– spremembo točke 4., pogoj pod alinejo 3,
– sprememba točke 4, pogoj pod alinejo 7 je bil izbrisan oz. dodan pod alinejo 3.

Objavljamo dokumente z vključeno spremembo.

***

Namen javnega poziva je oblikovati seznam materialnih in/ali nematerialnih investicij (v nadaljevanju: investicije), ki bodo predmet naložbe v neopredmetena in opredmetena sredstva v okviru SRIP – Krožno, na podlagi izraza interesa s strani članov SRIP – Krožno.

Ciljno skupino poziva predstavljajo člani SRIP – Krožno gospodarstvo.

Skupina višina sredstev za financiranje vseh izbranih investicij je 500.000, 00 EUR, pri čemer 50% sredstev zagotovi sofinancer SRIP – Krožno, tj. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 50 % sredstev pa bo zagotovljenih s prispevki podjetij (k vsaki predlagani investiciji morata prispevati najmanj dva člana) in ne iz članarin.

Pogoji za odobritev naložbe so opredeljeni v dokumentaciji javnega poziva:

Prvo odpiranje bo 31. 5. 2022.

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev oz. do najkasneje 30. 8. 2023.

Vsebino javnega poziva bomo predstavili na kratkem informativnem srečanju, ki bo potekalO dne 19. 4. 2022 ob 10.00 preko MS Teams. Prijave zbiramo TUKAJ do 15. 4. 2022.

Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom dobite na ŠGZ, pri Nini Meglič, nina.meglic@stajerskagz.si