Javno povabilo zainteresiranim kandidatom za mentorje v sklopu javnega razpisa Ministrstva za kulturo JR CzK 2019

Javno povabilo zainteresiranim kandidatom za mentorje v sklopu javnega razpisa Ministrstva za kulturo JR CzK 2019

Platforma Center za kreativnost (CzK), ki jo izvaja Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO), vabi zainteresirane kandidate, da se prijavijo v bazo ponudnikov za izvajanje storitev mentoriranja, s pomočjo katere bo CzK v nadaljevanju izbral posamezne strokovnjake, ki bodo lahko mentorirali izbrane prijavitelje v okviru javnega razpisa Ministrstva za kulturo za »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019« (JR CzK 2019) v letu 2019 in 2020.

Dosedanje izkušnje kažejo, da potencialni prijavitelji poslovnih projektov s področja kulturno kreativnih dejavnosti potrebujejo različna podporna znanja, predvsem s področij marketinga, financ, prodaje, promocije, razvoja novih izdelkov in storitev in poslovnega načrtovanja ter ostalih poslovnih in podjetniških področij.

Povezava za prijavo mentorjev na: www.czk.si/razpis/2019-1231/Javno_povabilo_zainteresiranim_kandidatom_zamentorje_v_sklopu_javnega_razpisa_Ministrstva_za_kulturo_JR_CzK_2019_v_letu_2019_in_2020

Razpis Ministrstva za kulturo je na povezavi: http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1911