Osvežena sestava Upravnega odbora SRIP – Krožno gospodarstvo

Osvežena sestava Upravnega odbora SRIP – Krožno gospodarstvo

Izvedli smo volitve za člane Upravnega odbora SRIP – Krožno gospodarstvo. Funkcijo predsednika je prevzel Mitja Koležnik iz podjetja Primat d. d., funkcijo podpredsednice pa Mojca Škerget s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru.

Člani in članice upravnega odbora so še:
Primož Cigoj, PC7 d.o.o.
Mateja Dermastia, Anteja ECG d.o.o.
Marko Domazet, Ars Pharmae d.o.o.
Matjaž Fras, RRA Podravje – Maribor
Tomaž Gorenc, Impact Hub Ljubljana
Aleš Hančič, TECOS
Luka Krajnc, Pro Labor d.o.o.
Blaž Likozar, Kemijski inštitut
Aleksandra Lobnik, IOS d.o.o.
Nina Meglič, Štajerska gospodarska zbornica
Igor Mihelič, MELAMIN d.d. Kočevje
Jure Naglič, Ekstera d.o.o.
Martin Ocepek, Helios TBLUS
David Ravnjak, Inštitut za celulozo in papir
Tine Seljak, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Metka Ule Novak, Acies Bio d.o.o.
Matej Zadravec, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
Mojca Žganec Metelko, Knof so.p..