Postali smo pridruženi člani konzorcija Bio-based Industries

Postali smo pridruženi člani konzorcija Bio-based Industries

Štajerska gospodarska zbornica je, kot upravljavka SRIP – Krožno gospodarstvo, vložila vlogo za članstvo v konzorciju Bio-based Industries (BIC).

BIC je neprofitna organizacija, javno – zasebno partnerstvo v sodelovanju z Evropsko komisijo, ki bo v letih od 2014- 2020 v inovacije na področju bio-gospodarstva vložila 3,7 miljarde EUR.

Namen tega konzorcija je zagotoviti dolgoročno trajnostno družbo, pri čemer bodo podpirali:

  • razvoj novih tehnologij
  • razvoj poslovnih modelov s vključevanjem vseh relevantnih ekonomskih subjektov vzdolž verige vrednosti
  • oblikovanje biorafinerij v EU preko podpore ustreznim poslovnim modelom & tehnologijam

Za več informacij, obiščite spletno stran BIC: https://biconsortium.eu/ ali nas kontaktirajte.