Prijava na EU InvestHorizon in EUREKA program za povečanje investicijske pripravljenosti

Prijava na EU InvestHorizon in EUREKA program za povečanje investicijske pripravljenosti

Vsa inovativna mala in srednje velika podjetja vabimo, da se vključijo v EU in EUREKA program za povečanje investicijske pripravljenosti. Uspešni prosilci bodo postali del pospeševalnika za obdobje od štiri do šest mesecev in imeli popoln dostop do:

  • izmenjave kontaktov in medsebojne podpore izvršnih direktorjev, vlagateljev in trenerjev v okviru spletnih skrbniških skupin,
  • strokovnjakov iz industrije, ki bodo pomagali pri sestavljanju in izpopolnjevanju predstavitev na bootkampih & pitching akademijah,
  • vlagateljev na Pitching forumih & E-Pitchih.

Slovenska podjetja, ki bodo sodelovala v programu, lahko sodelujejo tudi v programu EUREKA investicijska pripravljenost, ki ga je Slovenija finančno podprla in ponuja dodatne aktivnosti podjetjem, kot so mednarodne misije, na katerih podjetja na večdnevnih dogodkih v tujini navezujejo stike na mednarodni ravni z investitorji izven EU in korporativne aktivnosti, s katerimi evropski MSP vzpostavljajo stike in partnerstva s korporacijami.

Prijavite se lahko preko povezave, datumi za prijavo pa so: 2. november 2020, 31. januar 2021 in 27. maj 2021.

Več informacij