PREDSTAVITEV PROJEKTA

100-% Biorazgradljiva in reciklabilna plastenka Bayonix

Model Cradle to Cradle™ prenaša načelo »kakovost je enaka količini« do industrijskih sistemov. Tok materialov je projektiran tako, da je koristen in uporaben za obnovo in ohranjanje bioloških in tehničnih virov. Ta pristop izhaja iz težnje po upočasnjevanju in zmanjšanju negativnih vplivov na okolje.

Vzdrževanje kakovosti materialov in vključevanje v zasnovo novih izdelkov skozi več življenjskih ciklov je velik izziv. Običajno recikliranje je večinoma linearno. Odpadki so neizogibni, prav tako tudi nižja kakovost izdelkov. Cradle to Cradle™ išče strategije, kako lahko materiali ostanejo v zaprtih zankah, brez izgube kakovosti materialov.

V biološkem sistemu je plastenka Bayonix ena večjih sistemskih rešitev proti prekomernemu onesnaževanju s plastiko. Vsako leto se v plastenke ustekleniči 89 milijard litrov vode. Samo v Nemčiji porabijo vsako sekundo 1500 plastenk. Približno 80 % teh steklenic konča v smeteh. V Nemčiji je v obtoku okoli 800 milijonov takšnih steklenic, vsako leto se jih vrne približno 500–600 milijonov. Na odlagališčih in v naših oceanih po vsem svetu se letno nabere 35 milijard plastičnih steklenic.

Ustekleničena voda povzroča 90- do 1000-krat več onesnaženja okolja kot voda iz pipe. Za proizvodnjo vsake plastične steklenice za enkratno uporabo so potrebni približno 3 litri vode.

Med Havaji in ameriško celino je otok, ki je velik kot Srednja Evropa, zgrajen iz zavrženih plastičnih odpadkov. Ocenjuje se, da tehta več kot tri milijone ton. Znanstveniki so izračunali, da je v morju šestkrat več plastike kot planktona. Ko se plastika razčleni v mikroplastiko, lahko vstopi tudi v našo prehranjevalno verigo. Plastična steklenička za enkratno uporabo potrebuje približno 450 let, da se naravno razgradi. Surovin je vedno manj in kakovost recikliranja se slabša. Okolje izrabljamo 1,6-krat intenzivneje, kot se narava lahko sama regenerira. Nevarnost predstavljajo topila in mehčalci, kot so ftalati, antimon, bisfenol in še veliko drugih.

Že leta 2009 so znanstveniki iz Frankfurta ugotovili, da mineralne vode, ustekleničene v komercialnih plastenkah in kupljene v nemških supermarketih, vsebujejo hormonsko aktivne onesnaževalce. Hormonska onesnaževala lahko močno poškodujejo hormonski sistem in tako prispevajo k resnim zdravstvenim težavam, kot so imunske pomanjkljivosti in nezmožnost razmnoževanja. Ogroženi so zarodki in majhni otroci, pri katerih lahko tudi najmanjše poškodbe povzročijo kasnejše težave.

Prva športna steklenica, ki je prejela certifikat Cradle to Cradle Certified na “zlatem” nivoju. Zelo lahka steklenica, v kateri je tekočina 100 % obdana z materialom brez škodljivih snovi ! Prva športna steklenička je 100 % biorazgradljiva in 100 % reciklirana.

ČLAN

  • 3ZEN, d. o. o.
  • Neubergerjeva ulica 15, SI-1000 Ljubljana
  • +386 (0)31 663 110, +386 (0)41 783 482

Fokusno področje

Krožni poslovni modeli