PREDSTAVITEV PROJEKTA

CARISMA

Katalitične rutine za aktivacijo majhnih molekul

Gre za COST akcijo (CMST COST Action CM1205), ki omogoča sodelovanje raziskovalnih organizacij iz različnih evropskih držav na področju znanosti in tehnologije, z namenom koordinacije nacionalno financiranih raziskav na evropski ravni s strani raziskovalnih organizacij samih, ki delujejo na istem področju in problemu.

ČLAN

  • Kemijski inštitut
  • Hajdrihova 19, SI-1000 Ljubljana
  • +386 (0)1 476 02 10

Fokusno področje

Zeleni procesi in tehnologije

Spletna stran projekta

www.cost.eu/actions/CM1205/