PREDSTAVITEV PROJEKTA

MetRecycle

Recikliranje težkih kovin z uporabo funkcionaliziranih magnetnih nanodelcev (FMND)

Z naprednimi pristopi nanotehnologije do selektivnega in učinkovitega procesa recikliranja elementov redkih zemelj (REE)

Projekt MetRecycle z uporabo novih naprednih pristopov nanotehnologije prispeva k doseganju selektivnega in učinkovitega procesa recikliranja elementov redkih zemelj (REE).

MetRecycle je osredotočen na razvoj funkcionaliziranih magnetnih nanodelcev kot novega pristopa k recikliranju REE iz vodnih raztopin (odpadne vode), ki nastanejo po tehnologijah predobdelave. Funkcionalizirane magnetne nanodelce se po končanem postopku recikliranja lahko enostavno odstrani iz vodnega medija s pomočjo zunanjega magnetnega polja ter se jih ponovno uporabi.

Pričakovani rezultati bodo zajemali področje raziskav in razvoja novih adsorpcijskih nanomaterialov za recikliranje ionov REE kovin, z namenom izboljšanja selektivnost REE in stopnjo recikliranja, doseganjem trajnostne rasti, povečanja stopnje zbiranja e-odpadkov, izboljšanja zahtev po bolj trajnostni industriji, s katero bi industrijo prisilili k ponovni uporabi odpadkov kot surovin ter vlade k spremembam obstoječih zakonov z zagotavljanjem spodbud za recikliranje.

Funkcionalizirani magnetni nanodelci so primerni za odstranjevanje različnih kovin iz vodnih raztopin.

Projekt MetRecycle se izvaja v okviru H2020, sheme ERA-NET, sklada ERA-MIN2. Nacionalni sofinancer je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

ČLAN

  • IOS, inštitut za okoljevarstvo in senzorje, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
  • Beloruska ulica 7, SI-2000 Maribor
  • +386 (0)2 333 56 62, +386 (0)2 333 56 64

Fokusno področje

Sekundarne surovine