PREDSTAVITEV PROJEKTA

Program Zero waste Slovenija

Društvo Ekologi brez meja je leta 2014 soustanovilo mrežo Zero Waste Europe in s tem postalo nacionalna organizacija za Slovenijo preko programa Zero waste Slovenija.

Zero waste pomeni, da skozi različne izboljšave sledijo zero waste hierarhiji, korak za korakom izboljšujejo ločeno zbiranje in zmanjšujejo količino nastalih odpadkov, kar je zajeto v uradni definiciji:  »Ohranjanje vseh virov skozi odgovorno proizvodnjo, potrošnjo, ponovno uporabo in izrabo izdelkov, embalaže in snovi, brez sežiganja in izpustov v zemljo, vodo ali zrak, ki bi lahko ogrozili zdravje ekosistemov ali ljudi.« V sklopu programa sodelujejo z občinami, posamezniki, turističnimi ponudniki, podjetji, izobraževalnimi in drugimi organizacijami.

v procesu soustvarjanja zahtevnega evropskega certifikata za občine in poslovne subjekte v preteklih letih (po njihovi zaslugi so prav slovenski deležniki prvi prejemniki teh certifikatov na svetu) so dobili dodatno potrditev, da je prepletanje delovanja na sistemskem in lokalnem nivoju ključ do uspeha.

PORTAL MANJ JE VEČ

Za posameznike so že pred leti razvili portal Manj je več, na katerem zbirajo informacije o mojstrih, ki popravljajo različne izdelke, organizacijah, kjer lahko kupujemo izdelke iz druge roke ali si jih izposodimo, ter trgovinah, kjer lahko vsaj del izdelkov kupimo brez embalaže. Portal je namenjen vsem, ki pričenjajo s prvimi zero waste koraki pa tudi tistim, ki so večji del poti že prehodili – pomemben del portala je namreč koledar dogodkov ponovne uporabe, z vnosom morebitnih manjkajočih podatkov pa lahko prispevate k soustvarjanju portala. Pri njihovem delu vedno znova ugotavljajo, da skupaj zmorejo več. Ključ do uspeha je v povezovanju, saj lahko marsikateri izziv (veliko bolje) rešimo skupaj. Vabljeni, da se jim pridružite na njihovi poti.

V njihovi zero waste mreži je 16 občin, ki pokrivajo 23 % prebivalstva Slovenije. Z načrtnim delom so občine skupaj preprečile že več kot 18.000 ton mešanih komunalnih odpadkov in s tem prihranile čez 4 milijone evrov za njihovo odstranjevanje. Proces pristopa je zasnovan vključujoče in sodelovalno, saj brez podpore širše lokalne skupnosti redko lahko računamo na uspeh. Na podobno pot so uspešno pospremili 2 hotela, 2 restavraciji, več kot 10 prireditev, še več pa jih je v postopku izboljšav, da dosežejo cilje. Sodelujoče organizacije poleg zmanjševanja stroškov pridobijo na kredibilnosti, vložen trud pa vedno bolj cenijo tudi njihovi uporabniki.

ČLAN

  • Društvo EKOLOGI BREZ MEJA
  • Trubarjeva 50, SI-1000 Ljubljana
  • +386 (0)40 255 433

Fokusno področje

Krožni poslovni modeli