PREDSTAVITEV PROJEKTA

Water2REturn: Recikliranje hranil iz odpadne vode

Water2REturn (2017-2022) je evropski projekt, ki spada pod okrilje programa Obzorje 2020 in sledi konceptu krožnega gospodarstva. Glavni cilj projekta je recikliranje hranil iz odpadne vode mesne industrije ter
njihovo ponovno uporabo v kmetijskih pridelovalnih sistemih. V sklopu projekta Water2REturn smo uspešno integrirali celovit demonstracijski sistem v realnem industrijskem okolju klavnice. Z uporabo različnih
biokemičnih in fizikalnih tehnologij smo dosegli pozitivno bilanco v energijskem odtisu.

Zavedajoč se potrebe po bolj učinkovitih in trajnostnih metodah proizvodnje v kmetijstvu in prehrambni industriji, je pridobivanje hranil iz odpadnih vod postalo pomemben in učinkovit vir hranil. Proizvodnja organskih gnojil in biostimulantov kot sekundarnih produktov zmanjšuje odvisnost od primarnih, neobnovljivih virov hranil.

Algne tehnologije predstavljajo odličen primer krožnega gospodarstva, saj imajo alge sposobnost kopičenja različnih mikroin makrohranil ter jih je enostavno gojiti. Pridobljena algna biomasa je bogata s hranili in ima potencial kot biognojilo. Alge prav tako kažejo biostimulativne učinke zaradi prisotnosti fitohormonom podobnih snovi, ki povečujejo odpornost rastlin na stres.

Podjetje Algen za obdelavo odpadnih voda z algami in pridobivanje biomase uporablja svojo tehnologijo imenovano AlgaeBioGas (ABG; algaebiogas.eu). Ta tehnologija temelji na uporabi algnih bazenov in omogoča natančen nadzor ter merjenje vhodnih in izhodnih parametrov vode ter krmiljenje procesa.

V Sevilji, Španija, smo vzpostavili celovit demonstracijski sistem v klavnici Matadero del Sur. Ta sistem s kapaciteto obdelave 50 m3 /dan je vključeval več modulov (linij), ki so omogočali postopno odstranjevanje hranil iz odpadne vode. Vodna linija je bila namenjena predvsem obdelavi večjih količin odpadne vode, odstranjevanju organskih spojin ter nitrifikaciji amonija v nitrate. V liniji blata smo v fermentorju z bakterijo Bacillus sp. obdelovali aktivno blato in pridobili prvi biostimulant, primeren za uporabo v kmetijstvu. V algni liniji smo alge gojili na odpadni vodi za odstranjevanje anorganskih snovi in pridobivanje algne biomase za proizvodnjo
drugega biostimulanta. Algno biomaso smo gojili na različnih tekočih virih hranil, kot sta odpadna voda iz SBR in anaerobni digestat. Water2REturn je imel tudi dodatni modul za proizvodnjo bioplina in uporabo sproščenega ogljikovega dioksida (CO2).

 

Privzemanje hranil iz odpadnih voda je omogočilo 90–95% povrnitev dušika in fosforja, kar je omogočilo od 20- do 40-% prihranek vode. Obdelano vodo je mogoče ponovno uporabiti za namakanje, v skladu z lokalnimi predpisi o ponovni uporabi vode. Tudi količina blata v čistilni napravi je bila zmanjšana za 90–100 %.

Testiranje izdelkov, vključno z dušičnim biognojilom in dvema biostimulantoma, na kmetijskih zemljiščih je prineslo obetavne rezultate, še posebej pri biostimulantu, pridobljenem iz alg. Opazili so tako
usklajeno cvetenje kot tudi zorenje sadnih dreves, kar je omogočilo zmanjšanje števila ciklov obiranja dreves.

ČLAN

  • Algen, center za algne tehnologije, d. o. o.
  • Brnčičeva 29 21, SI-1231 Ljubljana
  • +386 (0)40 884 566