Projekt v spodbudo še uporabnim e-napravam

Projekt v spodbudo še uporabnim e-napravam

Družba ZEOS d.o.o., je pričela v začetku letošnjega leta skupaj s partnerjema, Zbornico komunalnih gospodarstev (sekcija Gospodarske zbornice Slovenije) in podjetjem za zbiranje in obdelavo odpadkov TSD,d.o.o., z izvajanjem projekta Life Spodbujamo e-krožno. Projekt s sloganom »Še sem uporaben« bo trajal vse do konca leta 2024 in je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor RS ter Evropske komisije.

Projekt se osredotoča na ozaveščanje potrošnikov in deležnikov v verigi upravljanja z e-napravami. S pomočjo izgradnje ustrezne mreže, terenskih aktivnosti ter zakonodajnih predlogov vpliva na spreminjanje navad pri ravnanju z električnimi in elektronskimi napravami, iz ustaljenih linearnih tirnic v krožne načine ravnanja.

Vljudno vabljeni k ogledu spletne strani projekta: krozno.zeos.si