Razpis volitev za člane SRIP-Krožno gospodarstvo

Razpis volitev za člane SRIP-Krožno gospodarstvo

Spoštovani člani SRIP-Krožno gospodarstvo!

Kot člana SRIP-Krožno gospodarstvo vas obveščamo, da se z dnem 6. 4. 2021 pričnejo aktivnosti za volitve v organe SRIP-Krožno gospodarstvo za 3. fazo delovanja (ki traja do septembra 2023).
V skladu s Poslovnikom o upravljanju SRIP-Krožno gospodarstvo ter sklepom Programskega sveta SRIP-Krožno gospodarstvo, z dne 5. 3. 2021 o izvedbi volitev v organe SRIP-Krožno gospodarstvo, vas tokrat pozivamo k posredovanju predlogov za evidentiranje kandidatov za:

1. Tehnološki svet SRIP-Krožno gospodarstvo

Evidentiranje kandidatov v posamezne organe bo potekalo od 6. aprila 2021 do 16. aprila 2021, ki delujejo s posameznih fokusnih področjih SRIP-Krožno gospodarstvo kot so:

a) trajnostna energija
b) biomasa in alternativne surovine
c) sekundarne surovine
d) Trajnostni funkcionalni materiali
e) Zelene tehnologije in procesi
d) Krožni poslovni modeli

Kandidata za Tehnološki svet SRIP-Krožno gospodarstvo lahko predlagajo ustanovitelji, posamezno podjetje, inštitucija znanja in nevladna organizacija, gospodarske zbornice, ki so člani SRIP-Krožno gospodarstvo, s pisnim soglasjem kandidata:

Prosimo, da vaše pisne predloge za evidentiranje kandidatov na priloženem obrazcu posredujete na naslov:
Štajerska gospodarska zbornica, Ulica talcev 24, 2000 Maribor, s pripisom “za volitve SRIP Krožno gospodarstvo”

ali

pošljete skeniran obrazec s kandidatom po e-pošti: srip@stajerskagz.si, najkasneje do 19. aprila 2021.

Na podlagi zbranih kandidatur bodo potekale volitve v Tehnološki svet SRIP – Krožno gospodarstvo v času med 3. majem in 12. majem 2021.
Kandidatne liste za volitve v organe bodo posredovane preko spleta.
Izpolnjene glasovnice posredujete po e-pošti: srip@stajerskagz.si ali na naslov: Štajerska gospodarska zbornica, Ulica talcev 24, 2000 Maribor, s pripisom “volitve SRIP-Krožno gospodarstvo« (priložena kuverta).

Člani volilne komisije za volitve v organe SRIP-Krožno gospodarstvo, ki so bili potrjeni na korespondenčni seji Programskega sveta dne 5. 3. 2021 so:

  • Dr. Dušan Jovanovič, ŠGZ,
  • Albert Kekec, Dorssen HRM d.o.o.,
  • Gorazd Bende, Zavod poslovno proizvodna cona Tezno.

 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!

Dr. Roman Glaser
Predsednik Programskega sveta SRIP-Krožno gospodarstvo

in

Dr. Dragica Marinič
Koordinatorica SRIP-Krožno gospodarstvo

Vse priloge: