Razvojne spodbude v letu 2021

Razvojne spodbude v letu 2021

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v letu 2021 gospodarstvu namenilo skupno 659,3 milijonov evrov sredstev. Od tega bo iz naslova nepovratnih sredstev na voljo 248,8 milijonov evrov ter 410,5 milijonov evrov povratnih sredstev.

Ukrepe bo ministrstvo izvajalo samo in preko izvajalskih organizacij: SID banke, Javne agencije SPIRIT, Javnega sklada RS za podjetništvo (SPS), Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja (SRRS) in Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (JŠRIS).

Z ukrepi bo ministrstvo podprlo več področij, in sicer:

  • Področje podjetništva, za katerega bo namenjenih 260,6 milijonov evrov razpoložljivih sredstev,
  • Področje raziskav in razvoja, kateremu bo namenjenih 145,6 milijonov evrov razpoložljivih sredstev,
  • Področju turizma bomo namenili 93,5 milijonov evrov,
  • Področje regionalnega razvoja 76,8 milijonov evrov,
  • Področje digitalizacije s 32,1 milijonov evrov sredstev,
  • Za podporne ukrepe lesno predelovalne industrije, kateremu bo namenjenih 24,8 milijonov evrov razpoložljivih sredstev,
  • Področjema internacionalizacije in energetske prenove bo namenjenih 11,5 milijonov evrov oziroma 10 milijonov evrov sredstev,
  • V manjši meri pa bodo sredstva namenjena tudi področju socialnega podjetništva, in sicer v višini 4,4 milijonov evrov.

Dodatno pa bo gospodarstvu na voljo še 320 milijonov evrov povratnih sredstev iz sedmega paketa ukrepov PKP – Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije Covid-19, ki ga je vlada sprejela na 45. redni seji vlade dne 19.12.2020.

Skupna pomoč gospodarstvu v letu 2021 bo torej znašala 979,3 milijonov evrov, pri tem pa velja poudariti, da bo vrednost povratnih sredstev oplemenitena še s sredstvi izvajalskih inštitucij.

NEPOVRATNA SREDSTVA: EUROSTARS 2021, SOFINANCIRANJE IZVAJANJA DEJAVNOSTI SLOVENSKIH POSLOVNIH KLUBOV V TUJINI V LETU 2021, DODELJEVANJE SPODBUD V OKVIRU INICIATIVE EUREKA 2021, Digitalizacija in digitalna transformacija MSP, COVID-19 – Likvidnost MSP gostinstvo in turizem 2021, Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji, Spodbujanje trženjskih aktivnosti receptivnih potovalnih agencij in organizatorjev potovanj na tujih trgih, Sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2021, Sofinanciranje uvedbe okoljskih znakov za turistične nastanitve, Spodbude za zagon podjetij P2 v letu 2021, Planinske koče, Mentorske sheme za ranljive skupine, zaposlene v socialnih podjetjih  2021-2022, Učni izdelovalni laboratoriji, Socialna podjetja  – krepitev podpornega okolja za socialna podjetja, Podpora socialnim podjetjem MSP, Razvoj kompetenc na razvoju lesarstva, Javni poziv organizatorjem mednarodnih športnih prireditev, ki bodo organizirane v letu 2021, Prestrukturiranje in razvoj slovenskih gorskih centrov, Vavčer za raziskovalce, Vzpostavitev celovitega vavčerskega sistema spodbud malih vrednosti za MSP 2019 – 2023 Spodbude malih vrednosti MSP (vavčerji).

POVRATNA SREDSTVA: PS1- krožno gospodarstvo, PKP 7, 104. člen, P1 plus 2020 – garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere v vrednosti 30 milijonov evrov, PKP 7, 103. člen, Povečanje namenskega premoženja, brezobrestna posojila (90 milijonov evrov), PKP 7, 105. člen, člen, Posojila za turizem in gostinstvo s poroštvom države (200 milijonov evrov) SID banka.

Več informacij s predvidenim časom objave programov najdete tukaj.