Šesti paket ukrepov za omilitev posledic epidemije (#PKP6)

Šesti paket ukrepov za omilitev posledic epidemije (#PKP6)

Vlada je na dopisni seji 10. 11. 2020 sprejela Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 oziroma t. i. #PKP6, ki določa začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic nalezljive bolezni covid-19. Vlada je predlog zakona že poslala v obravnavo in sprejem v državni zbor.

#PKP6 podaljšuje naslednje ukrepe:

– subvencioniranje skrajšanega delovnega časa do 30. 6. 2021,

– nadomestila plače za čas čakanja na delo doma,

– odlog plačil obveznosti iz bančnih posojil za 12 mesecev,

– finančno nadomestilo kmetom zaradi izpada dohodka,

– oprostitev plačila vrtca, če ga otrok ne obiskuje,

– nadomestilo izpada plačil javnim in zasebnim vrtcem s koncesijo ter

– kritje izpada prihodkov socialnovarstvenim zavodom zaradi nezasedenih kapacitet in najema dodatnih prostorov.

#PKP6 uvaja nekatere nove ukrepe:

– delno kritje fiksnih stroškov najbolj prizadetim podjetjem,

– topel obrok za učence in dijake iz socialno ogroženih družin med šolanjem na daljavo,

– oprostitev plačila storitev študentskih domov med razglašeno epidemijo,

– financiranje zaščitne opreme za dijake in študente s področja zdravstva in socialne varnosti,

– omogočanje zaposlitev za določen čas zaradi nujnih delovnih potreb v času epidemije,

– poenostavljene postopke prijave dela na domu za lažje organiziranje dela med razglašeno epidemijo,

– poenostavljeno oddajanje vlog za socialne transferje in druge pravice iz javnih sredstev,

– generirano izdajanje potrdil o karanteni na domu zaradi visoko tveganega stika,

– dodatke za delo v sivi in rdeči coni (30 odstotkov osnove plače) ne glede na razglasitev epidemije,

– oprostitev najemnin (najemojemalci), če je lastnik država ali lokalna skupnost,

– omogočamo sodelovanje javnosti na daljavo z uporabo IKT v postopkih priprave prostorskih

aktov, tudi izvajanje virtualnih skupščin ter sej organov nadzora v gospodarstvu,

– odlog in obročno plačilo DDV,

– zahtevek za izplačilo sredstev ter

– povezljivost aplikacije #OstaniZdrav z drugimi podobnimi aplikacijami.

Več informacij