Konferenca: S3 Thematic Platforms Conference and Meetings

Konferenca: S3 Thematic Platforms Conference and Meetings

Koordinatorica SRIP – Krožno gospodarstvo se je skupaj s predstavnikom SRIP s fokusnega področja Trajnostna energija novembra udeležila konference S3 Thematic Platforms Conference and Meetings v Bilbau v Španiji, kjer so bile predstavljene možnosti vključevanja raziskovalnih institucij in podjetij v medregionalne pobude pametne specializacije S3 na področju kmetijstva – hrane, energije in modernizacije industrije (Agri-Food, Energy in Industrial Modernisation).

Pomembno za člane SRIP:  s strani Slovenije, predstavnikov SRIP – Krožno gospodarstvo, je bila sprejeta pobuda za aktivno vključitev SRIP – Krožno gospodarstvo v platformo pametne specializacije medregionalnega partnerstva za bioenergijo, ki ga vodijo predstavniki iz Laplanda na Finskem in Castille y Leon v Španiji. Več o platformi bioenergije in drugih področjih v okviru S3 specializacije: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/bioenergy.

Za sodelovanje v platformi sledijo dodatne informacije, ki bodo na voljo tudi na spletni strani SRIP, dodatna vprašanja pošljite na srip@stajerskagz.si.