Vabljeni k sodelovanju

Vabljeni k sodelovanju

Slovensko inovacijsko stičišče, evropsko gospodarsko interesno združenje – SIS EGIZ je od 1.3.2021 partner konzorcija, ki vodi evropski projekt IN-4-AHA (Innovation Networks for Scaling Active and Healthy Ageing).

V okviru projekta IN-4-AHA je do 14. 05. 2021 podaljšan rok za prijavo na Open Call IN-4-AHA, ki naslavlja izziv naraščajočega števila starejših po vsem svetu. Inovacije in zlasti digitalne inovacije lahko igrajo ključno vlogo pri izboljšanju kakovosti življenja starajočega prebivalstva, hkrati pa zagotavljajo odpornost in trajnost zdravstvenih in socialnih sistemov.

Na Open Call IN-4-AHA se lahko prijavite vsi, ki: 

 • ste registriran v državi članici EU ali ste del pridružene države v sklopu Obzorja 2020,
 • ste MSP-ji, start-upi, velika podjetja, univerze, raziskovalni in tehnološki centri ter druge podobne organizacije,
 • imate rešitev oz. digitalno ali tehnološko podprto inovacijo za aktivno in zdravo staranje,
 • imate inovacijo, ki pomaga resničnim uporabnikom TRL5 ali več,
 • imate rešitev, ki naslavlja uporabnike starejše od 65 let, formalne ali neformalne negovalce starejših oseb ali pa organizacije, ki nudijo rešitve starejšim.

Cilj razpisa IN-4-AHA je olajšati razširljivost inovativnih rešitev za aktivno in zdravo staranje po vsej EU. Razpis ponuja možnosti testiranja in poslovnega proučevanja inovativnih rešitev. Uporabniško usmerjeno testiranje izbranih inovacij se bo izvajalo v e-okoljih in fizičnih prostorih na Finskem (Xamk Active Life Labin v Španij (CSG Cluster Saúde de Galicia). 

Izbranih bo 5 finalistov, ki bodo prejeli:

 • možnost testiranja z uporabniki v živih laboratorijih na Finskem in v Španiji,
 • business coaching s strani mednarodne ekipe,
 • povratne informacije in poročila na podlagi uporabniško usmerjenega testiranja na Finskem in v Španiji,
 • vidnost na spletnih straneh IN-4-AHA.

Pomembni datumi: 

 • 14. 05. 2021 – podaljšan rok za oddajo prijav
 • 1. – 16. 05. 2021 – evalvacija prijav
 • 17. 05. 2021 – izbor finalistov
 • 17. – 28. 05. 2021 – preliminarni razgovori
 • junij – december 2021 – testiranje z uporabniki
 • avgust – december 2021 – business coaching 

Priloženo vam pošiljamo besedilo odprtega klica, ki ga lahko najdete TUKAJ. Dodatne informacije so na voljo tudi na spletni strani IN-4-AHA. 

Prijavo oddate preko spletnega obrazca TUKAJ