Znani nacionalni zmagovalci študentskega natečaja BISC-E 2024

Znani nacionalni zmagovalci študentskega natečaja BISC-E 2024

Ponovno smo sodelovali v evropskem študentskem natečaju za spodbujanje podjetništva in nagrajevanje odličnosti – Bio-based Innovation Student Challenge Europe (BISC-E). Nacionalni koordinator natečaja je SRIP – Krožno gospodarstvo, ob sodelovanju Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani. 

Program študentskim ekipam ponuja priložnosti za prakticiranje podjetništva z reševanjem tehnoloških, okoljskih ali družbenih izzivov z bio-osnovanimi inovacijami. Namen BISC-E je ozaveščanje in vključevanje študentov v prehod na biogospodarstvo. Ključni cilj programa BISC-E je spodbuditi in podpreti podjetništvo v učnih načrtih na univerzah. Študenti, v okviru natečaja razvijajo bio-osnovan produkt ali proces kot rešitev za tehnološki, okoljski ali družben izziv.

V začetku junija smo dobili nacionalno zmagovalno ekipo BISC-E 2024 – Evapotricity, ki je razvila bio-osnovani material za pridobivanje pitne vode s tehnologijo evaporacije.
Ekipo sestavljajo Maks Brus, Matic Jančar in Vid Rozman, iz Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani. Ekipa je svojo bio-inovacijo razvijala pod mentorstvom prof. dr. Primoža Ovna.

Iskrene čestitke ekipi! Prav tako pa jim želimo uspešno zastopanje Slovenije na evropskem finalu.

Zahvaljujemo se komisiji, ki je sodelovala pri izboru in so jo sestavljali:

  • Marko Domazet, Ars Pharmae.
  • Janja Juhant Grkman, Inštitut za celulozo in papir,
  • Luka Krajnc, PRO LABOR,
  • Andreja Pondelak, Zavod za gradbeništvo Slovenije.

Več o študentskem natečaju BISC-E, ki ga organizira Bio-based Industries Consortium (BIC) najdete na: https://bisc-e.eu/.