PREDSTAVITEV PROJEKTA

CIRCI – Uvajanje krožnega gospodarstva v industrijske procese

Projekt CIRCI, ki ga vodi Gospodarska zbornica Slovenije (Zbornica elektronske in elektro industrije – ZEE), skupaj z Inštitutom za kovinske materiale in tehnologije (IMT), Razvojnim Centrom Orodjarstva (TECOS) ter norveškim partnerjem EYDE Cluster, naslavlja perečo problematiko uvajanja krožnega gospodarstva v obstoječe poslovne procese. Skupna vrednost projekta je 696.960,00 EUR, financiran pa je preko Norveškega finančnega mehanizma v programu 2014-2021. Projekt traja od 1. maja 2022 do 29. februarja 2024.

Glavni cilj projekta je izboljšanje eko- učinkovitosti slovenskega in norveškega (industrijskega) ekosistema in povečanje pozitivnega vpliva krožnega gospodarstva z inovacijami in ozaveščanjem ciljnih skupin. Projekt nagovarja zmanjšanje obsega snovnih tokov deviških materialov in energije v procesu proizvodnje, ključni cilj partnerjev pa je vzpostaviti bazo podatkov, ki bo beležila odpadne ali sekundarne materiale, ki nastanejo v proizvodnih procesih, ki se lahko v poslovnem procesu krožnega gospodarstva pretvorijo v pomembno tržno surovino za drugo industrijsko panogo ali proizvodni proces. V projektu se torej vzpostavlja baza podatkov snovnih deviških materialov ter uvaja inovativni sistem vavčerjev, ki bo podjetjem in raziskovalnim inštitucijam omogočil uvedbo inovativnih procesov ali tehnologij v njihov poslovanje.

ČLAN

  • TECOS
  • Kidričeva 25, 3000 Celje
  • +386 (03) 490 09 20

Fokusno področje

Sekundarne surovine