PREDSTAVITEV PROJEKTA

CIRCOTRONIC – Transnacionalna mreža krožnih laboratorijev za EEE

Projekt CIRCOTRONIC, ki ga vodi Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), skupaj z dvema slovenskima parterjema, ELVEZ in TECOS, ter še devetimi partnerji iz 5ih različnih držav Centralne Evrope, spodbuja trajnostno rast držav osrednje Evrope s preoblikovanjem proizvodnje električne in elektronske opreme (v nadaljevanju EEO) v krožne in surovinsko učinkovite procese, vrednostne verige, izdelke in storitve ter zmanjšanje negativnih vplivov industrije EEO. Projekt bo pripomogel k so-oblikovanju in izvajanju političnega okvirja krožnega gospodarstva, ki podpira krožno proizvodnjo EEO in ravnanje z e-odpadki kot novimi surovinskimi viri. Skupna vrednost projekta je 2,381,955.00 EUR, so-financiran pa je preko finančnega instrumenta Interreg CENTRAL EUROPE, programske sheme 2021-27. Projekt se bo pričel v mesecu marcu 2023 in bo trajal nadaljnjih 36 mesecev.

Proizvodnja električne in elektronske opreme (EEO) se z digitalizacijo gospodarstva, družbe in našega vsakdanjika le še povečuje in prodaja EEO komponent strmo narašča. Po drugi strani pa ima EEO resne negativne vplive na okolje in podnebje, ki izhajajo iz prekomerne porabe surovin in materialov, emisij toplogrednih plinov, uporabe kemikalij in kopičenja odpadkov. Poleg tega se pri EEO pogosto uporablja načrtovano zastaranje, tj. namerno krajšanje življenjske dobe produkta, ki na ta način pomaga zagotavljati potrošniško povpraševanje. Zaradi naraščajoče porabe in proizvodnje EEO je ta tok odpadkov eden najhitreje rastočih. Partnerji projekta CIRCOTRONIC bodo sodelovali v mreži regionalnih krožnih laboratorijev, ki bodo stremeli k rešitvam za izboljšano krožnost malih in srednjih podjetij, ki proizvajajo EEO, in pokrivajo področja 1) oblikovanja, 2) materialov in predelave ter 3) krožnih poslovnih modelov z trajnostnimi verigami vrednosti. CIRCOTRONIC bo pripravil transnacionalni akcijski načrt, v katerem bodo so-oblikovani politični ukrepi za implementacijo CEAP 2020 v srednji Evropi na področju proizvodnje EEO ter ravnanja z e-odpadki.

ČLAN

  • TECOS
  • Kidričeva 25; SI-3000 Celje
  • +386 (03) 490 09 20

Fokusno področje

Sekundarne surovine