PREDSTAVITEV PROJEKTA

DyScovery

Od leta 2022 do leta 2024 se bodo stopnje recikliranja magnetov povečale od razstavljanja do delnega raztapljanja. Surovine bodo magneti ob koncu življenjske dobe, pa tudi ostanki iz proizvodnje kot so brusno blato itp. ki nastaja na mestih proizvajalcev magnetov. MONOLITHOS (Grčija), MEAB (Nemčija), KTH (Švedska) in TU-Freiberg (Nemčija) bodo v predindustrijskem obsegu prikazali vse korake, vključno z inovativnimi hidrometalurškimi rešitvami in elektrolizo staljene soli, za doseganje kakovosti (> 95 % čistosti) recikliranih kovin pri >90-odstotni stopnji okrevanja. V Monolithosu (Grčija) bo nova linija reciklirala 630 t/leto EoL (»end of life«) materiala, kar bo povečalo zmogljivost recikliranja v EU za najmanj 23 % za proizvodnjo kovin za magnetno industrijo (300t/leto). Magneti NdFeB in SmCo iz recikliranih materialov bodo izdelani v podjetju Magneti Ljubljana d.d. (Slovenija). V podjetju CRF (Italija) pa bo testiral zmogljivost zelenih magnetov za potencialno uporabo v elektromobilnosti.

ČLAN

  • MAGNETI Ljubljana, d.d.
  • Stegne 37, Ljubljana
  • 059097801

Fokusno področje

Sekundarne surovine

PREDSTAVITEV PROJEKTA

Whey2Value – Tehnologija za proizvodnjo vitamina B12 iz sirotke

Acies Bio je razvil inovativno tehnologijo za pridobivanje celične biomase z visoko vsebnostjo vitamina B12, ki kot surovino uporablja odpadno sirotko. Proces smo demonstrirali v pilotnem merilu 10 m3. Tehnologija je bila osnova za ustanovitev skupnega podjetja s tujim partnerjem, v okviru katerega trenutno poteka načrtovanje proizvodnega obrata. Z vitaminom B12 obogatena biomasa je neposredno uporabna kot sestavina krmnih mešanic v živinoreji.

Biomasa, obogatena z vitaminom B12 lahko služi kot vir vitamina B12 za proizvodnjo živalske krme ali hrane.

Odpadna sirotka zaradi visoke vsebnosti organskih snovi povzroča velik strošek obdelave odpadne vode, hkrati pa njen direkten izpust zelo negativno vpliva na okolje. Svetovna proizvodnja sirotke obsega več kot 200.000.000 ton in le 50 % se je prečisti. Po drugi strani sirotka predstavlja še neizkoriščen potencial za biotehnološko proizvodnjo različnih produktov z visoko dodano vrednostjo.

Vitamin B12 (kobalamin) je eden od v vodi topnih vitaminov B-kompleksa, ki je nujen za normalno delovanje celičnega metabolizma. Vitamina B12 ne proizvajajo niti živali niti rastline in kemijska sinteza tega zelo kompleksnega vitamina je komercialno neupravičena, zato se ga proizvaja le s pomočjo biotehnoloških fermentacijskih procesov z mikroorganizmi.

Za ekonomsko upravičeno proizvodnjo vitamina B12 na osnovi odpadne sirotke smo v podjetju Acies Bio razvili sev bakterije Propionibacterium freudenreichii, ki je sposobna proizvesti zadostno količino vitamina B12, in hkrati razvili inovativen in patentiran (EP3140416, US9938554) postopek z uporabo kokultivacije s kvasovkami. Inovativni bioprocesni pristop hkrati omogoča biosintezo vitamina B12 in zmanjšanje onesnaženosti procesnih odplak. Po principih krožnega gospodarstva smo tako razvili biosintezni postopek, kjer odpadke pretvarjamo v produkt z visoko dodano vrednostjo, po drugi strani pa je produkt tudi čista voda, ki se ponovno uporabi v procesu ali pa brez negativnih učinkov izpusti v okolje. Z vitaminom B12 obogatena biomasa je neposredno uporabna kot sestavina krmnih mešanic v živinoreji.

Razvoj tehnologije je bil izjemno multidisciplinaren in je zaobjemal razvoj industrijskih sevov, razvoj fermentacijskega postopka, prenos iz laboratorijskega v polindustrijski nivo in razvoj zaključnih procesov. Rezultat večletnega razvoja je ustanovitev novega skupnega podjetja z večjim tujim podjetjem, ki je zadolženo za načrtovanje proizvodnega obrata, industrijsko proizvodnjo in komercializacijo z vitaminom B12 obogatene biomase.

  • Zamenjava tradicionalnih virov hranil (sladkorjev) z odpadnimi viri ogljika in dušika pri proizvodnji produktov z visoko dodano vrednostjo.
  • Zmanjšanje okoljskega in finančnega bremena sirotke kot onesnaževalca v mlekarski industriji.
  • Uporaba principov krožnega gospodarstva pri izkoriščanju stranskih produktov živilske industrije za proizvodnjo biomolekul z visoko dodano vrednostjo.

ČLAN

  • Acies Bio, d. o. o.
  • Tehnološki park 21, SI-1000 Ljubljana
  • +386 (0)59 075 995

Fokusno področje

Sekundarne surovine