PREDSTAVITEV PROJEKTA

Projekt Effective

Nerazgradljivost večine plastičnih materialov in njihovo kopičenje vplivata na oceane in kopno. Da bi našemu planetu zagotovili bolj zeleno prihodnost, se je v projekt EFFECTIVE povezalo 12 podjetij in inštitutov, kateri so združili moči za preoblikovanje dveh danes najbolj razširjenih materialov: poliamidov in poliestrov.

Projekt Effective je bil osredotočen na proizvodnjo bio-osnovanih poliamidov in poliestrov iz bio-osnovanih in obnovljivih surovin namesto iz fosilnih virov, kar omogoča njihovo uporabo v potrošniških izdelkih na več trgih. Namen projekta je bil tudi prikazati izboljšane načine recikliranja ali biološke razgradnje materialov, kar prispeva k bolj krožnemu gospodarstvu in odgovorni uporabi materialov. Zgrajeni so bili pilotni obrati v predindustrijskem obsegu in doseženi so bili prototipi krožnih bioloških materialov.

 

 

Povezava: https://www.effective-project.eu/

ČLAN

  • CIRCULAR CHANGE, Institut za krožno gospodarstvo, d. o. o.
  • Gestrinova ulica 1, SI-1000 Ljubljana
  • +386 (0)40 666 678

Fokusno področje

Krožni poslovni modeli