PREDSTAVITEV PROJEKTA

AlgaeBioGas: Algna tehnologija za čiščenje voda in pridelavo biomase

Tehnologija AlgaeBioGas omogoča recikliranje hranil iz odpadne vode/bioplinskega digestata in hkrati omogoča prihranek energije ter produkcijo algne biomase z dodano vrednostjo.

Algne čistilne tehnologije omogočajo boljšo izrabo hranil in prihranek energije ter hkrati pridobivanje algne biomase, ki se jo lahko uporabi za različne produkte, odvisno od lastnosti odpadne vode, na kateri jo gojimo. Primerno za toplejše podnebje ali sezonsko v hladnejših področjih.

V okviru projekta AlgaeBioGas smo v Zalogu pri Ljubljani postavili demonstracijski center za algno obdelavo bioplinskega digestata, ki je najbrž največja in najdlje delujoča algno-bioplinska instalacija v EU. Demonstracijski center smo v 2017 dopolnili za potrebe projekta SaltGae, kjer razvijamo proces obdelave slane odpadne vode iz živilske industrije z algno-bakterijsko združbo.

Demonstracijski center stoji zraven 0,5-MW bioplinarne, od koder dobivamo toploto in odpadni CO2 za algne bazene. Na ogled sta dva algna bazena: manjši (10 m2) inokulacijski bazen in večji glavni bazen (100 m2), v katerem poteka proces obdelave bioplinskega digestata z algno-bakterijsko združbo. Oba bazena sta znotraj rastlinjaka, kar omogoča ohranjanje ustrezne temperature za rast alg tudi v hladnejših mesecih. Bazeni so opremljeni z mešali in senzorji, potrebnimi za sprotno spremljanje procesa, kar omogoča nadzor in krmiljenje procesa na daljavo preko sistema SCADA.

Tekoči digestat se dozira v glavni bazen na podlagi vnaprej določenih parametrov. Algno biomaso žanjemo s pomočjo sedimentacije in tehnologije DAF (dissolved air flotation). Algno biomaso smo že testirali za uporabo pri produkciji bioplina, bioplastike in biostimulansov, nadaljnje raziskave pa še potekajo v okviru različnih projektov EU(Saltgae, Water2Return).

Algno-bakterijska čistilna tehnologija omogoča recikliranje hranil iz odpadne vode, prihranek energije v primerjavi s klasičnimi čistilnimi napravami in proizvodnjo algne biomase z dodano vrednostjo. Alge v procesu fotosinteze porabljajo CO2 iz odpadnih plinov in hkrati proizvajajo kisik, ki omogoča delovanje bakterijske združbe v čistilni napravi. Alge vgradijo hranila iz odpadne vode (predvsem dušik in fosfor), pri čimer nastane algna biomasa, ki lahko predstavlja surovino za pridelavo krme, gnojil, biostimulansov, bioplastike, proizvodnjo bioplina itd.

ČLAN

  • AlgEn, center za algne tehnologije, d. o. o.
  • Brnčičeva 29, SI-1231 Ljubljana
  • +386 (0)41 613 746

Spletna stran projekta

www.algaebiogas.eu