PREDSTAVITEV PROJEKTA

APPLAUSE – Alien PLAnt SpEcies

Projekt naslavlja problematiko ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami in raziskuje možnosti njihove koristne uporabe z aktivnim vključevanjem prebivalcev Mestne občine Ljubljana.

Invazivne tujerodne rastlinske vrste so lahko bogat vir celuloznih vlaken, zato ICP, partner projekta, raziskuje možnosti njihove koristne uporabe za proizvodnjo papirja in inovativnih papirnih izdelkov, ki so okolju prijazni, biološko razgradljivi in skladni s konceptom krožnega gospodarstva ter zelene tehnologije brez odpadkov.

Ključne aktivnosti in cilji projekta:

 • Trajnostni urbani razvoj
 • Surovinsko in produktno inoviranje
 • Nadomeščanje linearnih poslovnih modelov s krožnimi
 • Vzpostavitev baze podatkov o lokacijah invazivnih rastlin in izdelava učinkovitega nadzornega sistema
 • Priprava baze ustreznih tujerodnih invazivnih rastlin, primernih za izdelke iz papirja, lesa, za hrano, barvila in izdelavo preparatov za zatiranje škodljivcev
 • Razvoj novih, nekonvencionalnih pristopov za proizvodnjo papirja z uporabo encimov
 • Izobraževanje in ozaveščanje javnosti o prepoznavanju, zbiranju in predelavi rastlin
 • Razvoj znanja o ročni izdelavi papirja in papirnih ter lesenih izdelkov za ohranjanje rokodelskih veščin in lokalnih tradicij v DIY delavnici

Koordinator projekta: Mestna občina Ljubljana

ČLAN

 • ICP ‒ Inštitut za celulozo in papir
 • Bogišićeva 8, SI-1000 Ljubljana
 • +386 (0)1 200 28 00