PREDSTAVITEV PROJEKTA

Bioremediacija zemeljskega izkopa po razlitju dizelskega goriva

Uporaba naftnih derivatov je izjemno široka, zato je onesnaženje tal z ogljikovodiki zelo pogosto. Najpogostejši vzroki so razlitja, prometne nesreče in nesreče na infrastrukturi industrije pretakanja goriv. V kolikor onesnaženje ne doseže podzemnih voda, je izhodišče za remediacijo dobro.

Bioremediacija pomeni uporabo živih organizmov, kot so mikrobi, bakterije ali rastline, za dekontaminacijo prizadetih območij. Uporablja se pri odstranjevanju onesnaževal in toksinov iz tal, vode in drugih okolij. Njena prednost je v ohranjanju naravne biološke aktivnosti tal.

Tla predstavljajo pomembno ekosistemsko enoto in so ključna za doseganje podnebne nevtralnosti, čistega in krožnega gospodarstva. Prav tako so bistvena za ohranjanje biotske raznovrstnosti, zagotavljanje zdrave hrane in varovanje zdravja ljudi.

Po razlitju naftnega derivata na območju SND Rače v 2021 se je oblikovala ideja trajnostne obravnave zemeljskega izkopa. Ikema je sodelovala z vsemi razpoložljivimi enotami laboratorijske analitike, Petrol pa je nudil tehnično podporo. Cilj je bil doseči zakonsko določeno mejno vrednost onesnaženja zemeljskega izkopa, da bi lahko nadomestil prvotna tla. Količina izkopa je obsegala dobrih 60 m3, dodali smo mu kompost prvega kakovostnega razreda. Zemljino smo uredili v remediacijsko polje, ga omejili z lesenimi deskami in tako preprečili razsipavanje materiala. Remediacijsko polje smo umestili na utrjeno površino, od koder so morebitne izcedne vode lahko iztekale v tehnološko kanalizacijo.

Remediacijsko polje smo zasadili s podporno vegetacijo, zato je bilo ključno vzdrževanje primernih pogojev za rast. Bioremediacijo ogljikovodikov v tleh vodijo mikroorganizmi, podporna vegetacija je služila zgolj kot indikator vodnega stresa in za zagotavljanje najbolj aktivne cone v tleh oz. rizosfere. Za zagotavljanje prezračenosti, dodatnega gnojenja in razporeditve onesnaževal smo zemljino večkrat strojno premešali.

Mejno vrednost onesnaženja smo dosegli v roku 280 dni. Sledila je izdelava ocene odpadka, ki je dokazala, da je zemeljskih izkop primeren za ponovno uporabo. Na lokaciji SND Rače bo služil za nadomestitev tal v primeru novega razlitja. Bioremediacija zemljin je v svetovnem merilu relativno dobro poznana in del splošne prakse v primeru razlitij. Žal pa v Sloveniji še ne razpolagamo s standardnimi operativnimi postopki.

Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da so postopki ex situ remediacije lahko zelo učinkoviti, izvedljivi v roku enega leta in ob relativno majhnih stroških. Vzpostavitev remediacijskih polj je zelo primerna znotraj industrijskih obratov in con, ker tako zmanjšamo transportne stroške, zavzamejo pa relativno malo prostora. Dokazali smo, da lahko okoljsko situacijo v primeru razlitij rešujemo trajnostno in prispevamo k čistejšemu gospodarstvu.

ČLAN

  • IKEMA, inštitut za kemijo, ekologijo, meritve in analitiko, d. o. o.
  • Lovrenc na Dravskem polju 4, SI-2324 Lovrenc na Dravskem polju
  • +386 (0)2 7900 060

Fokusno področje

Zeleni procesi in tehnologije