PREDSTAVITEV PROJEKTA

Betonska polnitev z recikliranimi jeklenimi vlakni v steni varnostnega sefa

Družba Primat ima v svojem razvojnem in proizvodnem programu številne varnostne izdelke. Z vidika dolgotrajne uporabnosti imajo naši izdelki vsekakor prednost, saj mnogi služijo uporabnikom tudi 20 in več let. Gre torej za industrijo, ki ni podvržena hitri menjavi izdelkov in hiperprodukciji. Z okoljskega vidika je dobrodošlo tudi to, da je njihove izdelke mogoče v veliki meri reciklirati (kovina, beton) in njihove sestavine ponovno uporabiti v procesu proizvodnje. Prav tako je mogoče njihove dotrajane izdelke obnoviti ter jih ponovno dati v uporabo.

Glavne razvojne aktivnosti projekta so se nanašale na razvoj nove recepture betonske polnitve, ki vsebuje reciklirana jeklena vlakna in ki bo prestala zahtevne teste protivlomne odpornosti, skladno s standardom EN 1143-1.

S projektom smo si zastavili cilj, da najdemo primerna vlakna, ki nastajajo kot stranski produkt v drugi proizvodnji, ali da najdemo reciklirana vlakna, ki bodo dosegala podobne lastnosti kot standardna. Ker ima vsaka še tako majhna sprememba v sestavi stene varnostnega sefa vpliv na protivlomno odpornost, smo morali analizirati vsako spremembo in iskati rešitve. Poiskati smo morali reciklirana vlakna primerne čistoče, strukture, velikost in testirati njihovo sposobnost mešanja v betonsko polnitev.

Rezultati testiranj so pokazali, da je betonska polnitev z vgrajenimi recikliranimi vlakni, ki nastanejo pri recikliranju pnevmatik in zagotavljajo primerno čistost in strukturo, primerljiva z betonsko polnitvijo z vgrajenimi industrijskimi vlakni iz primarne proizvodnje. Projekt je bil s tem uspešno zaključen, nova rešitev pa se lahko izvaja v redni proizvodnji. S projektom so zagotovili ponovno uporabo recikliranih materialov, kar je eden od ciljev krožnega gospodarstva.

V družbi stalno stremimo k optimizaciji varnostne konstrukcije, čeprav nam zahtevani standardi, skladno s katerimi morajo naši izdelki prestati protivlomne teste, precej ožijo nabor mogočih sprememb in izboljšav. Med pomembnimi sestavinami posebne betonske mešanice, ki v stenah naših sefov zagotavlja potrebno varnost, so drobna jeklena vlakna. Gre za kovinske delce, ki jih moramo primešati betonski polnitvi, da dosežemo zadostno protivlomno odpornost sten naših varnostnih sefov. Ta kovinska vlakna smo nekoč kupovali direktno od proizvajalcev, ki jih pridelujejo iz osnovne primarne surovine. Tako z ekološkega kot tudi ekonomskega vidika je smiselno poiskati nadomestne materiale.

Po številnih analizah, testih in raziskovanju so se odločili za kovinska vlakna, ki jih reciklirajo v postopku reciklaže avtomobilskih gum. S tem korakom so se povezali v verigo, kjer se z recikliranjem pnevmatik zmanjšuje onesnaževanje narave z odpadnimi odvrženimi gumami ali z njihovim sežiganjem. Tako smo še dodatno doprinesli k varovanju okolja in zagotovili kroženje materiala v proizvodnem procesu.

ČLAN

  • PRIMAT tovarna kovinske opreme, d. d.
  • Industrijska ulica 22, SI-2000 Maribor
  • +386 (0)2 2507 611