PREDSTAVITEV PROJEKTA

CEL.KROG: Zavrženi potenciali biomase

ICP, nosilec programa, je povezal 26 partnerjev v sodelovanje pri razvoju naprednih tehnologij in materialov, s ciljem izpolnjevanja zahtev po učinkoviti rabi virov, nadomeščanju surovin fosilnega izvora in zmanjšanju obremenitev okolja.

S povezovanjem interdisciplinarnih znanj in industrijskih kompetenc v novih vrednostnih verigah za razvoj in uporabo bioosnovanih materialov in trajnostnih tehnologij v kaskadni rabi biomase je program prispeval k še bolj konkurenčnemu nastopu naše industrije na perspektivnih trgih t. i. zelenih rešitev.

10 RR institucij s področij materialov, kemijskega inženirstva, predelovalnih in procesnih tehnologij, biotehnologije in nanotehnologije ter 16 podjetij iz papirne, kemijske, tekstilne, lesne in avtomobilske industrije, gradbeništva, inženiringa ter energetike je v štiriletnem sodelovanju razvilo nova znanja in tehnologije za pridobivanje ter krožno rabo obnovljivih materialov z naprednimi postopki razklopa biomase z uporabo naravnih topil, učinkovitimi postopki pridobivanja nanoceluloze in zelenih kemikalij, inovativno tehnologijo za obdelavo vlaknin in materialov ter končno energetsko izrabo odpadkov.

Vzpostavili so nove verige vrednosti v uporabi materialov na osnovi biomase za razvoj končnih bioosnovanih produktov. Najpomembnejši dosežki so uporaba gradnikov biomase v industriji premazov, smol in lepil, v papirni in tekstilni industriji za izboljšanje funkcionalnih (bariernih) lastnosti papirja/kartona oziroma tekstilnih prej, za izdelavo visokozmogljivih bioosnovanih filtrnih in izolacijskih materialov ter lahkih biokompozitov za aplikacije v gradbeni, avtomobilski, elektro in drugih industrijah. Pomembne inovacije so dosežene na področju pridobivanja encimov z biološko obdelavo odpadkov ter z razvojem naprednega sistema pridobivanja
energije iz odpadkov z visoko vsebnostjo vode.

 

Ciljni kazalniki so bili kljub zahtevnosti uspešno doseženi oziroma preseženi.

  • Razvitih je bilo 29 novih/izboljšanih produktov, uvedenih 37 novih tehnoloških/procesnih rešitev, 23 inovacij in 6 patentov.
  • Vzpostavila so se strateška, dolgoročna partnerstva, ki se nadaljujejo v novih projektih.
  • Zaključenih je kar 24 diplomskih in podiplomskih del različnih študijskih smeri.
  • Partnerji so z novimi znanji in dosežki povečali mednarodno prepoznavnost s preko 100 znanstvenimi in strokovnimi objavami ter nastopi.
  • Z vsem tem so postavljeni temelji za nadaljnja vlaganja v razvoj za prehod v krožno biogospodarstvo.

ČLAN

  • INŠTITUT ZA CELULOZO IN PAPIR
  • Bogišićeva 8, SI-1000 Ljubljana
  • +386 (0)1 2002 800