PREDSTAVITEV PROJEKTA

CEL.KROG – Zavrženi potenciali biomase

Izkoriščanje potenciala različne biomase (lesna biomasa, zeleni odrez, enoletne rastline, tujerodne invazivne rastline, odpadna biomasa v kmetijstvu in industriji) za razvoj naprednih materialov in bio osnovanih produktov.

 

ICP, nosilec projekta, prispeva k razvoju in optimiziranju nove, trajnostne tehnologije in postopkov, s katerimi bi učinkoviteje uporabljali komponente biomase za različne panoge, od kemijske, tekstilne, papirne, lesne do avtomobilske industrije, gradbeništva, inženiringa in energetike. Ti so okoljsko sprejemljivejši in hkrati z enakimi ali izboljšanimi funkcionalnimi lastnostmi nadomeščajo neobnovljive surovine fosilnega izvora. S tem se prispeva k zmanjševanju obremenitev okolja in ustvarja tokokrog surovin in izdelkov, ki se lahko vrnejo v vnovično uporabo ali okolju prijazno razgradnjo.

  • Povezovanje podjetij in razvojnih institucij gradi in širi verigo vrednosti
  • Razvoj naprednih izdelkov z visoko dodano vrednostjo (papir z izboljšanimi funkcionalnimi lastnostmi, pametna embalaža s tiskanimi senzorskimi elementi …)
  • Razvoj tržno zanimivih produktov, kot so nanoceluloza in zelene kemikalije iz različne biomase za uporabo v papirni, tekstilni in kemijski industriji
  • Razvoj lahkih, temperaturno obstojnih bio kompozitnih materialov za različne aplikacije v avtomobilski industriji
  • Razvoj inovativnega sistema pridobivanja energije iz odpadkov z visoko vsebnostjo vode
  • Krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva
  • Zmanjševanje obremenitev za okolje

Drugi partnerji projekta, ki so hkrati tudi člani SRIP – Krožno gospodarstvo: Zavod za gradbeništvo, Kemijski inštitut, Melamin, Fakulteta za strojništvo (Univerza v Mariboru), Kolektor Sisteh, Inštitut Jožef Štefan, Fakulteta za strojništvo in Biotehniška fakulteta (Univerza v Ljubljani), Fakulteta za tehnologijo polimerov, Petrol.

ČLAN

  • ICP ‒ Inštitut za celulozo in papir
  • Bogišićeva 8, SI-1000 Ljubljana
  • +386 (0)1 200 28 00

Spletna stran projekta

www.celkrog.si