PREDSTAVITEV PROJEKTA

Center za pripravo sekundarnih surovin

Center za pripravo sekundarnih surovin je steber prehoda mesta Maribor v krožno gospodarstvo. Z najsodobnejšo tehnologijo edini v regiji omogočamo izkoriščanje potenciala mešanih komunalnih odpadkov za predelavo v sekundarne vire.

  • Najpomembnejša investicija na področju ravnanja z odpadki v Mariboru.
  • V poskusnem obratovanju od junija 2018.

Center za pripravo sekundarnih surovin je sestavljen iz preko 150 elementov, od katerih ima vsak pomembno vlogo pri ločevanju mešanih komunalnih odpadkov. V enem letu je zmožen v eni izmeni obdelati skoraj 40.000 ton mešanih komunalnih odpadkov.

Površina naprave se razteza na slabih 5000 kvadratnih metrih površine. Nahaja se na območju, ki je z občinskim prostorskim načrtom predvideno kot območje ravnanja z odpadki v Mariboru, to je območje, ki se razprostira od nekdanje carinarnice proti Teznu.

Ko smetarsko vozilo dostavi odpadke v Center za pripravo sekundarnih surovin, se pot odpadka prične na trgalcu vrečk, ki raztrga vse vreče, v katerih so bili odpadki odloženi v črne posode. Odpadki nato potujejo do sejalnega bobna, ki odpadke razvrsti v štiri velikosti in tako izloči prevelike kose. To je zelo pomembno, saj bi lahko veliki deli v nadaljnjem potovanju po dobrem kilometru tekočih trakov povzročili motnje in zamašitve. Pokrili bi lahko tudi majhen material in tako otežili sortiranje. Tako učinkovit in tehnološko dovršen sejalni boben zagotavlja osnovni pogoj, da so izhodne frakcije čistejše in boljše kakovosti.

Zdaj so odpadki pripravljeni na pravo akcijo. Dva optična stroja v začetku izločita vso plastiko. Ta potuje naprej do dveh balističnih separatorjev, ki razvrstita plastiko po velikosti in obliki na tri frakcije. Na NIR-ih se prične strojna sortacija različnih vrst materialov. NIR-i s pomočjo infrardeče svetlobe ločujejo posamezne materiale, za dodatno učinkovito ločevanje odpadkov pa v našem centru poskrbijo še trije magneti, ki izločajo železo, dva zračna ločevalca in dva stroja z vrtinčastim tokom, ki izločata barvne kovine, pretežno aluminij.

Izjemno natančno sortirani mešani komunalni odpadki se po zaključenem potovanju v Centru za pripravo sekundarnih surovin ločijo v tri glavne skupine: frakcije, ki so primerne za reciklažo, ter lahko in težko frakcijo. Prav razmerje med odpadki, ki gredo v reciklažo, in tistimi, ki se predajajo naprej kot lahka in težka frakcija, dela naš Center za pripravo sekundarnih surovin tako edinstven v tem delu Evrope. Izjemnih 77 % vseh zbranih odpadkov v nadaljnjih postopkih recikliramo, 9 % lahke frakcije namenimo energetski izrabi, le 14% težke frakcije predamo v obdelavo pred odstranjevanjem. Takšnih rezultatov pri obdelavi mešanih komunalnih odpadkov v Sloveniji ne dosega noben podoben center. Zato je samo naš Center za pripravo sekundarnih surovin čisto prava reciklaža.

  • Izkoriščen potencial mešanih komunalnih odpadkov
  • Ustvarjanje pogojev za pridobivanje sekundarnih surovin iz odpadkov

ČLAN

  • Snaga, d. o. o.
  • Nasipna ulica 64, SI-2000 Maribor
  • +386 (0)2 620 58 00

Fokusno področje

Sekundarne surovine