PREDSTAVITEV PROJEKTA

Center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije

V nekdanji premogovni regiji bo pospešil pravični prehod tako na področju gospodarstva in energetike kot tudi na področju okolja in človeških virov. Nova raziskovalna enota bo pospeševala prenos znanja v lokalno okolje ter bo tako na nacionalni kot na lokalni ravni vzpodbujala ustanavljanje visokotehnoloških podjetij, obenem pa pomembno prispevala k ciljem Strategije razvoja Slovenije 2030. Na ta način bo center omogočil nadaljnji vsestranski razvoj ter boljšo kakovost življenja v Zasavju.

Center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije (DUBT), katerega vzpostavitev načrtujejo v Zasavju, bo vključeval razvoj celotnega segmenta tehnologij za zeleni prehod. Center DUBT bo predvsem pomemben most med razvojem naprednih brezogljičnih tehnologij in procesov ter industrijo. Omogočal bo pospešitev prenosa znanja iz raziskovalnih enot v industrijo ter komercialno uporabo.

Znotraj centra bosta delovala dva samostojna laboratorija:

 

  • Laboratorij za razvoj, pripravo in testiranje baterij

V laboratoriju za baterije bo nameščena vrhunska raziskovalna oprema za pripravo prototipnih baterijskih celic ter tudi za njihovo testiranje in evalvacijo. Na ta način bo omogočeno hitrejše preizkušanje in uvajanje inovativnih baterijskih materialov in rešitev v industrijo in podjetja. Ukvarjali se bodo tudi s t. i. drugim življenjem celic, tistih, ki po uporabi nimajo več največje zmogljivosti, vendar jih ne gre zavreči in jim je treba najti neki drug namen.

  • Laboratorij za reakcijsko inženirstvo pretvorb ogljikovega dioksida in vodika 

V laboratoriju za reakcijsko inženirstvo bo nameščena sodobna raziskovalna oprema za razvoj in preizkušanje tehnologij za proizvodnjo, shranjevanje in uporabo vodika ter za zajemanje in pretvorbo ogljikovega dioksida. Tehnologije za zajemanje ogljikovega dioksida se uporabljajo za zmanjšanje emisij iz obstoječih virov, pa tudi za ustvarjanje novih virov energije z zajemanjem, shranjevanjem in ponovno uporabo ogljikovega dioksida. Vse to pa pomembno prispeva k zmanjševanju ogljičnega odtisa industrije, usmerja h krožnemu gospodarstvu ter njegovi trajnostni rasti.

ČLAN

  • KEMIJSKI INŠTITUT
  • Hajdrihova 19, SI-1000 Ljubljana
  • +386 (0)1 4760 200