PREDSTAVITEV PROJEKTA

Circular Change – letna mednarodna konferenca

Po izboru Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) eden ključnih dogodkov, osredotočenih na krožno gospodarstvo v Evropi, ki poveže več kot 500 svetovnih strokovnjakov in praktikov ter napove ključne trende.

  • 2-dnevni dogodek
  • Letno 500 soustvarjalcev iz več kot 30 držav
  • Mednarodna referenčnost

Circular Change – letna mednarodna konferenca je v treh letih postala prepoznavna zaradi svojega edinstvenega formata, aktualnosti programa, številnih izjemnih govorcev, interaktivnih delavnic in priložnosti za mreženje. Odlikujejo jo interdisciplinarnost, prepoznavanje trendov in vzpostavljanje novih krožnih zgodb.

Vključevanje različnih deležnikov v programsko zasnovo omogoča:

  • podjetjem predstavitev dosežkov mednarodnim strokovnjakom in odločevalcem – internacionalizacija,
  • lokalnim skupnostim sooblikovanje razvojnih strategij, vključitev v projektna partnerstva EU,
  • vladnim institucijam kreiranje vizij na najvišji ravni – pozicioniranje države.
  • državljanom vpogled v priložnosti za udejanjanje krožnih praks v vsakdanjem življenju – aktivno državljanstvo.

Dosedanje tematike: bioekonomija, kreativne industrije, viri financiarnja, blockchain tehnologije, delitvena ekonomija, mednarodno povezovanje, indikatorji, nacionalni kažipoti za prehod v krožno gospodarstvo …

Vsako leto vključene mednarodne institucije: EMF, WEF, ECESP, Circular Hotspot, SITRA, Circle Economy, CE Club …

ČLAN

  • Circular Change, Institut za krožno gospodarstvo
  • Gestrinova 1, (pisarna: Križevniška 8), SI-1000 Ljubljana
  • +386 (0)40 666 678

Fokusno področje

Krožni poslovni modeli