PREDSTAVITEV PROJEKTA

Krožna poslovna akademija

KROŽNA POSLOVNA AKADEMIJA (CIRCULAR BUSINESS ACADEMY) prinaša razumevanje celovitega pristopa k prestrukturiranju razmišljanja in zasnove poslovnega načrta iz linearnega h krožnemu modelu gospodarstva.

Krožna poslovna akademija (Circular Business Academy) je večmodularen program, ki udeležencem in njihovim organizacijam približa razumevanje priložnosti in tveganj krožnega gospodarstva, hkrati pa jim predstavi tudi proces transformacije h krožnemu gospodarstvu. Opremi jih z orodji, ki so potrebna za udejanjanje transformacije in soočanje z organizacijskimi izzivi, ki jih le-ta prinaša s seboj. Pri tem vzame v zakup tehnološko, sistemsko in družbeno dinamiko tako kot tudi kompleksen odnos z deležniki v tem spreminjajočem se kulturnem okolju. Udeležencem pomaga pri premagovanju konkretnih ovir, ki se pojavijo pri oblikovanju lastnega transformacijskega načrta, in jih spremlja na njihovi poti krožne prenove.

 • Nove priložnosti za rast preko krožnega gospodarstva
 • Analiza krožnega potenciala in samoocena krožnosti (“Circularity Assessment”)
 • Pregled praktičnih orodij za transformacijo v krožni poslovni model
 • Praktični napotki in strokovna podpora pri krožni transformaciji
 • Identifikacija in pridobitev potrebnih kompetenc ter znanj za prehod na krožni poslovni model
 • Razumevanje narave financiranja in možnosti investiranja v krožne poslovne modele
 • Individualno svetovanje v podporo procesa implementacije transformacije
 • Prvi korak k pridobitvi certifikata “Circular Transformation Manager”

Krožna poslovna akademija (Circular Business Academy) je namenjena strokovnjakom, ki so zainteresirani in vključeni v proces transformacije v krožno gospodarstvo, bodisi direktno v svojih organizacijah ali indirektno vzdolž vrednostnih verig (kot dobavitelji ali kupci).

Ponuja izobraževanje preko različnih formatov:

 • Circular Business Academy – Full track
 • Circular Opportunity Days
 • Seminars and Workshops
 • Tailored Lectures
 • Scale-up model za zagonska podjetja
 • Advisory scheme

 

ČLAN

 • Giacomelli Media d.o.o.
 • Kersnikova ulica 12, SI-1000 Ljubljana
 • +386 (0)59 184 020

Fokusno področje

Krožni poslovni modeli