PREDSTAVITEV PROJEKTA

Delavnice na temo krožnega gospodarstva

Združenje SBRA je aktivno na področju krožnega gospodarstva, kjer skuša identificirati in promovirati regionalne in lokalne priložnosti za razvoj krožnega gospodarstva v Sloveniji ter povezati in vključiti ključne deležnike, tako na nacionalni kot tudi na evropski ravni, in s tem krepiti konkurenčnost slovenskega gospodarstva, predvsem pa dvigovati kakovost bivanja in življenja nasploh.

 • SBRA organizira različne dogodke, vključno z velikimi mednarodnimi konferencami, v Bruslju in Sloveniji.
 • Tesno sodeluje s SRIP – Krožno gospodarstvo. Člane in njihove projekte aktivno promovira v Evropi z namenom vključevanja v evropske konzorcije, mreže in iniciative, kot je Vanguard iniciativa.
 • Sodeluje in promovira tudi platformo Circular Change ter ostale aktivne deležnike na področju krožnega gospodarstva.

SBRA vsako leto v Bruslju v sklopu Evropskega tedna regij in mest (EWRC) organizira delavnico na temo krožnega gospodarstva, kjer lahko slovenski deležniki predstavijo svoje projekte in ideje, ki spodbujajo prehod na krožno gospodarstvo. ERWC je štiridnevni dogodek, ki uradnikom iz regionalnih in mestnih uprav, strokovnjakom in akademikom omogoča izmenjavo dobrih praks, znanja in izkušenj na področju regionalnega in mestnega razvoja. Je odlična in sedaj zelo priznana platforma za politično obveščanje o razvoju politik EU in za ozaveščanje nosilcev odločanja o pomenu regij in mest pri oblikovanju politik EU. EWRC mest je največji tovrstni evropski javni dogodek. Na podlagi teh dogodkov se rodi veliko zelo uspešnih projektov, nepovratno financiranih s strani EU.

V okviru dogodka EWRC pa letno SBRA z regionalnimi partnerji soorganizira lokalni dogodek pod geslom Evropa v moji regiji/v mojem mestu, in sicer v obliki dialoga z državljani ali politične razprave, ki se ga udeležijo tudi predstavniki evropskih institucij. Namen tega dogodka in dialoga z državljani je prisluhniti razpravam v mestih in regijah, promovirati možnosti in prepoznati zmožnosti prehoda na krožno gospodarstvo ter o njih neposredno poročati evropskim institucijam. Lokalni dogodki so namenjeni široki paleti udeležencev, med drugimi širši javnosti, oblikovalcem politik, strokovnjakom, lokalnim in regionalnim oblastem ter medijem, njihov cilj pa je ozaveščati o učinku politike krožnega gospodarstva v regijah in mestih. Tudi ti dogodki nudijo idealno podlago za kreiranje uspešnih projektov, nepovratno financiranih s strani EU.

Z razvijanjem medregionalnega sodelovanja in sodelovanja regionalnih, nacionalnih in evropskih ravni upravljanja SBRA preko Vanguard iniciative podpira grozde in regionalne podjetniške ekosisteme, da se usmerijo na prednostna področja pametne specializacije in preoblikujejo oz. ustvarjajo nova industrijska področja, dostopajo do novih tehnologij, finančnih virov, trgov in znanja. Končni namen pa je pridobitev ustreznih partnerjev in kreiranje uspešnega EU projekta.

V okviru Vanguard iniciative deluje pet demonstracijskih projektov na naslednjih področjih:

 • Biogospodarstvo – medregionalno sodelovanje na področju učinkovite rabe biomase
 • Učinkovita in trajnostna proizvodnja
 • Visoko učinkovita proizvodnja preko 3D-tiskanja
 • Komponente za obnovljive vire in pridobivanje energije na morju (offshore)
 • Novi nanoprodukti

ČLAN

 • Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
 • Avenue Lloyd George 7, B-1000 Bruselj
 • + 32 2 645 19 10

Fokusno področje

Krožni poslovni modeli