PREDSTAVITEV PROJEKTA

DigiKroM: Digitalna rešitev za več krožnega materiala v težki industriji

Prispevek h krožnemu gospodarstvu je neposreden, saj DigitKroM direktno naslavlja potrebe podjetij v težki industriji po večjem deležu sekundarnih, krožnih surovin v proizvodnih procesih. Na ta način učinkovito zmanjšuje porabo primarnih surovin, lokalizira dobavne verige in širi ozaveščenost o krožnem gospodarstvu ne samo pri osnovnem proizvodnem podjetju, ampak tudi pri njihovih kupcih in dobaviteljih.

Rešitev DigitKroM je namenjena podjetjem iz predelovalne industrije, ki bi rada povečala delež krožnega materiala. V prvi vrsti naslavlja metalurško industrijo in industrijo predelave materialov, kjer je veliko procesnih in tehnoloških omejitev za uporabo sekundarnih surovin. Z razvojem digitalne rešitve se bodo te omejitve detajlno popisale, standardizirale in integrirale v uporabniški vmesnik, ki bo omogočal povečanje uporabe sekundarnega, krožnega materiala.

Rešitev združuje mehanizme zelenega prehoda, zmanjšuje emisije toplogrednih plinov pri pridobivanju primarnih surovin ter uvaja krožno gospodarstvo in digitalizacijo.

Največji izzivi pri razvoju in implementaciji DigitKroMa se skrivajo v dejstvu, da ima vsak proizvodni obrat svoje proizvodne in tehnološke specifike ter da je nabor zahtevanih lastnosti pri končnih izdelkih zelo velik. Zato dajemo velik poudarek razvoju metodologije, ki bo omogočala širšo uporabnost v proizvodnih podjetjih.

Menijo, da bo tovrstni način združevanja naprednih digitalnih tehnologij z bazičnim znanjem o tehnoloških in proizvodnih procesih, podkrepljen z znanstvenim pristopom, ključen za ustrezen prehod v krožno gospodarstvo.

ČLAN

  • PRO LABOR, d. o. o.
  • Podvin 20, SI-3310 Žalec
  • +386 (0)31 475 021

Fokusno področje

Sekundarne surovine