PREDSTAVITEV PROJEKTA

E-CIKLIRAJ: Gospodarjenje z e-odpadki

V sklopu projekta vzpostavljamo potrošniku prijazno mrežo zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij ter organiziramo več ozaveščevalnih spremljevalnih aktivnosti.

V sklopu projekta vzpostavljamo potrošniku prijazno mrežo zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij: postavitev uličnih zbiralnikov na nekatere ekološke otoke in druge lokacije širom Slovenije ter zelenih kotov v večje trgovske centre, za zbiranje teh odpadkov na podeželju pa izvajamo mobilna zbiranja s posebnim mobilnim zbiralnikom. Organiziramo več ozaveščevalnih spremljevalnih aktivnosti, saj želimo občanom predstaviti nove možnosti za oddajanje e-odpadkov in odpadnih baterij ter jih hkrati seznaniti, zakaj je pravilna oddaja tovrstnih odpadkov pomembna za okolje. Uporabljamo različne ozaveščevalne kanale (mediji, strokovni dogodki, kulturni dogodki, delavnice, spletne strani in družbena omrežja, info table, radijski oglasi, telefonska raziskava, e-novice, poročila, letake itd.), saj se zavedamo, da lahko le tako dosežemo čim večje število posameznikov.

Uporabniki aparatov imajo zaradi nove mreže zbiranja več možnosti za oddajo starih aparatov blizu svojega doma. Tako zajamemo v družbi tudi velik del malih aparatov, ki bi sicer končali med mešanimi odpadki ali v naravi. Zaradi intenzivnih ozaveščevalnih aktivnostih pa doseže glas o tej novi mreži ter o pomembnosti ločevanja starih aparatov širok krog gospodinjstev oz. potrošnikov. Vsi zbrani e-odpadki in odpadne baterije v tej mreži se nato primerno obdelajo, s tem poskrbimo, da ti ne končajo na neprimernih mestih.

Vrednost projekta: 1.795.765 EUR
Sofinancerji: 60 % Evropska Komisija, 10 % MOP
Zbirne točke: www.stariaparati.si

ČLAN

  • ZEOS, d. o. o.
  • Šlandrova 4, SI-1231 Ljubljana - Črnuče
  • +386 (0)1 366 85 41

Fokusno področje

Zeleni procesi in tehnologije

Spletna stran projekta

www.e-odpadki.zeos.si