PREDSTAVITEV PROJEKTA

EUBis

Valorizacija živilskih odpadkov za trajnostne kemikalije, materiale in goriva

Gre za COST akcijo (FA COST Action TD1203), ki omogoča sodelovanje raziskovalnih organizacij iz različnih evropskih držav na področju znanosti in tehnologije, z namenom koordinacije nacionalno financiranih raziskav na evropski ravni s strani raziskovalnih organizacij samih, ki delujejo na istem področju in problemu.

 

ČLAN

  • Kemijski inštitut
  • Hajdrihova 19, SI-1000 Ljubljana
  • +386 (0)1 476 02 10

Fokusno področje

Zeleni procesi in tehnologije

Spletna stran projekta

www.cost.eu/actions/TD1203