PREDSTAVITEV PROJEKTA

FLOW

Lahke alkalijsko aktivirane kompozitne pene na osnovi sekundarnih surovin

V sklopu projekta bomo raziskali nove možnosti recikliranja anorganskih industrijskih odpadkov za pridobitev novih proizvodov. Fokus raziskav bo predvsem na odpadnih materialih (kot so žlindre in elektrofitrski pepel), ki vsebujejo alumo-silikate v reaktivni (steklasti) obliki, kjer lahko apliciramo tehnologijo alkalijske aktivacije. Glavni cilj tega projekta je razviti nove lahke alkalijsko aktivirane pene na osnovi sekundarnih surovin.

Inovativen vidik projekta je razvoj lahkih anorganskih pen pri nizkih temperaturah priprave (pod 100°C) za razliko od drugih anorganski pen, kjer so za pridobitev potrebni visokotemperaturni postopki nad 800°C). Dodatna prednost teh tehnologij je tudi uporaba ustrezno izbranih in predpripravljenih odpadnih materialov.

Metodologija za dosego ciljev vključuje:

 • identifikacijo lokalnih odpadkov primernih za tehnologijo alkalijske aktivacije (žlindre, pepeli),
 • optimizacijo ustreznih kombinacij izhodnih sestavin za dosego optimalnih lastnosti svežih mešanic (čas strjevanja, reologija) kakor tudi končnih lastnosti (prvenstveno mehanskih lastnosti),
  izbiro ustreznih penilcev in stabilizatorjev pene (kakor tudi optimizacija dodanih količin) za dosego visoko porozne strukturo,
 • zmanjšanje krhkosti poroznih alkalijsko aktiviranih pen s pomočjo dodajanja vlaken za zmanjšanje krhkosti; izbira bo temeljila predvsem na bio osnovanih virih ter primerjalno tudi na komercialno dostopnih vlaknih,
 • izvedba pilotne proizvodnje pri partnerjih na Finskem, da bi potrdili izvedljivost predlagane tehnologije na industrijskem nivoju,
 • razvoj metodologije za napovedovanje obnašanja tovrstnih materialov med uporabo (pospešene metode staranja, določanje trajnosti in vzdržljivosti), in
 • izračun okoljskega odtisa z oceno življenjskega cikla (LCA).

Z uporabo odpadnih materialov ali industrijskih ostankov, ki se sicer odlagajo na odlagališče in z vključitvijo organskih vlaken iz obnovljivega vira na biološki osnovi bomo dosegli visoko učinkovitost na področju energetske produktivnosti kot tudi vpliva na okolje.

Projekt izvajajo institucije z dolgoletnimi izkušnjami na področju tehnologije alkalijske aktivacije (Zavod za gradbeništvo Slovenije, Oddelek za vlakna in delce na Univerzi v Oulu (Finska) ter italijanska Univerza v Modeni in Reggio Emilia). Komplementarna znanja, ki jih imajo projektni partnerji, zagotavljajo uspešno izvedbo projekta. Poleg raziskovalnih partnerjev bo v projektu sodelovalo tudi več industrijskih podjetij. Več o projektu: http://flow.zag.si/si

Ta projekt je prejel sredstva z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport – MIZŠ (v okviru programa ERA MIN2) in v skladu s pogodbo št. C 3330-18-25210.

ČLAN

 • Zavod za gradbeništvo Slovenije
 • Dimičeva ulica 12, SI-1000 Ljubljana
 • +386 (0)1 280 42 00

Fokusno področje

Sekundarne surovine

Dodatne informacije

www.zag.si/si/projekti/flow