PREDSTAVITEV PROJEKTA

FPS COST Action FP1306

Valorizacija stranskih produktov lignocelulozne biomase za trajnostno proizvodnjo kemikalij, materialov in goriv z uporabo tehnologij z majhnim vplivom na okolje

Gre za COST akcijo (FPS COST Action FP1306), ki omogoča sodelovanje raziskovalnih organizacij iz različnih evropskih držav na področju znanosti in tehnologije, z namenom koordinacije nacionalno financiranih raziskav na evropski ravni s strani raziskovalnih organizacij samih, ki delujejo na istem področju in problemu.

ČLAN

  • Kemijski inštitut
  • Hajdrihova 19, SI-1000 Ljubljana
  • +386 (0)1 476 02 10

Fokusno področje

Procesi in tehnologije

Spletna stran projekta

www.cost.eu/actions/FP1306/