PREDSTAVITEV PROJEKTA

Frakcioniranje in oplemenitenje sirotkinih proteinov ter izraba preostanka za oblikovanje novih funkcionalnih živil in prehranskih dopolnil

V projektu bodo obravnavani postopki izolacije posameznih sirotkinih proteinov ter dva načina obravnavanja preostanka sirotke z odstranjenimi funkcionalnimi proteini: gojenje probiotikov z metaboliti in separacije preostankov sirotkinih sestavin. Poleg teh postopkov bomo v sklopu ločenih proteinskih izolatov raziskali možnosti povečevanja njihove biološke aktivnosti, obstojnosti in sproščanja s tehnikami hidrolize in mikrokapsuliranja.

Ideja projekta je nadgraditi vrednost sirotke kot stranskega produkta mlečnopredelovalne industrije. Ključna gradnika ideje sta optimizacija in vpeljava novih tehnoloških postopkov v obravnavanje sirotke.

Prva faza poteka na laboratorijskem nivoju. V okviru te faze bomo vzpostavili pogoje in optimizirali procese petih v projektu izbranih korakov nadaljnje obdelave sirotke, s katerimi lahko pridobimo končne produkte z višjo dodano vrednostjo: S1. frakcionacija posameznih sirotkinih proteinov in izvajanje analiz vhodne surovine, S2. mikrokapsuliranje proteinov, S3. hidroliza proteinov, S4. gojenje probiotikov in proizvodnja njihovih metabolitov v sirotkinem preostanku z znižano vsebnostjo proteinov, S5. separacija sirotkinega preostanka in preostanka gojišč z različnimi postopki. Cilj optimizacije posameznega koraka je pridobitev produktov visoke kakovosti.

Cilj druge faze je nadgraditi dosežene izsledke prve faze na nivoju prototipov. Aktivnosti nam bodo omogočale nadaljnjo optimizacijo procesov v štirih ločenih sklopih: S6. frakcionacija tržno zanimivih sirotkinih proteinov, S7. mikrokapsuliranje proteinov, S8. gojenje probiotikov in pridobivanje njihovih metabolitov v sirotkinem preostanku z znižano vsebnostjo proteinov, S9. separacija sirotkinega preostanka in preostanka gojišč.

Uvedeni novi postopki bodo omogočali oblikovanje novih produktov z izboljšanimi beljakovinsko-mineralnimi, protimikrobnimi, alergogenimi in drugimi karakteristikami (protivnetni, antianemiki), ki so iskani na trgu obogatenih funkcionalnih živil, prehranskih dopolnil, naravnih zdravil, kozmetike, sredstev za osebno higieno, farmacevtikov, veterinarskih zdravil.

Prodaja mleka v prahu za dojenčke je na Kitajskem v letu 2015 znašala 15 milijard $ in beleži 15-% rast. Produkti, obogateni s sirotkinimi proteini, predstavljajo premium produkte, katerih povpraševanje ravno tako raste. Samo povpraševanje po laktoferinu na japonskem tržišču je v letu 2015 znašalo 50 ton.

ČLAN

  • Univerza v Mariboru
  • Slomškov trg 15, SI-2000 Maribor
  • +386 (0)2 235 52 80