PREDSTAVITEV PROJEKTA

FReSMe

Sinteza metanola iz CO2 zajetega iz železarskih peči za ladijska goriva

Od odpadnih plinov jeklarske industrije do metanola – izkoriščanje zajetega CO2 kot surovine za predelovalno industrijo

Projekt je bil odobren v okviru EU programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (LCE-25-2016).

ČLAN

  • Kemijski inštitut
  • Hajdrihova 19, SI-1000 Ljubljana
  • +386 (0)1 476 02 10

Fokusno področje

Zeleni procesi in tehnologije

Spletna stran projekta

www.fresme.eu