PREDSTAVITEV PROJEKTA

Green Star – certifikat zelene preobrazbe

Green Star je prvi certifikat za uspešno uvajanje trajnostnih – ESG načel in podnebnega ukrepanja v poslovanje podjetij. Green Star je strateško orodje, ki za podjetje na enem mestu zbira vse ustrezne podatke za zeleno preobrazbo. Temelji na vprašalniku, ki s pomočjo 115 vprašanj oceni, kje na poti zelene preobrazbe je podjetje in kako ambiciozno si je zastavilo zeleno rast.

ŠTEVILNE KORISTI ZA GREEN STAR PODJETJA

Pridobitev certifikata podjetjem omogoča lažje obvladovanje poslovnih tveganj zelene preobrazbe, konkurenčne prednosti, povečanje učinkovitosti in zniževanje stroškov, izboljšan dostop do kapitala, financ in zavarovanj ter povečanje ugleda podjetja in njegovo kredibilnost. Green Star so razvili, ker želijo podjetja opolnomočiti in spodbuditi k ustvarjanju višje dodane vrednosti z manjšim vplivom na podnebje in okolje.

Z vizijo, da bo Slovenija dosegla podnebno nevtralno gospodarstvo pred zastavljenim ciljem Zelenega dogovora (EU Green Deal) do leta 2050, je namen projekta Green Star spodbujati razumevanje pomena zelene preobrazbe in dvigovati ambicioznost podjetij in organizacij, da bi se jasno zavezali k doseganju podnebne nevtralnosti in transparentno komunicirali svoje uspehe in prispevke.

Cilj projekta je vključiti čim večje število različnih podjetij, omogočiti podjetjem primerjavo in povezavo z najboljšimi praksami in vzpostaviti centralni helikopterski pregled nad zeleno preobrazbo, ki temelji na dejanskih podatkih.

Vprašanja so predpriprava za nefinančno poročanje in pripravo trajnostnih strategij podjetja. Strokovno temeljijo na razvojnih dokumentih mednarodnih organizacij, mednarodnih smernicah za trajnostno poslovanje in razvojnih ter regulatornih dokumentih Evropske unije.

Podjetje pridobi končno oceno, ki je sestavljena iz ocene skladnosti delovanja z ESG kriteriji, ocene razumevanja in obvladovanja tveganj podnebnih sprememb, ocene merjenja in sledenja okoljskih podatkov, ocene ambicioznosti zastavljenih ciljev in ocene skladnosti ukrepov z zastavljenimi cilji.

ČLAN

  • CER Partnerstvo, zavod za trajnostno gospodarstvo, Ljubljana
  • Ameriška cesta 4, SI-1000 Ljubljana
  • +386 (0)41 395 577

Fokusno področje

Trajnostna energija