PREDSTAVITEV PROJEKTA

Informacijski sistem Ekolog

Ekolog je informacijski sistem, ki ureja področje ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami ter opravlja najrazličnejše storitve v povezavi z njimi ter jih obračunava. Omogoča sledenje odpadkov v vseh fazah/ravneh ravnanja.

Integriran v obračunskem sklopu Bass IS in tesno povezan z vsemi najpomembnejšimi logističnimi in zaračunljivimi programskimi sklopi.

  • Nudi podporo različnim informacijskim sistemom ter podpira razne protokole v povezavi s strojno periferijo.
  • Enostavnejše obvladovanje podatkov, pospešitev postopkov in optimizacija delovnega procesa, odstranitev večkratnih evidenc ter manjše možnosti napak in reklamacij.

Sistem Ekolog je primer dobre prakse krožnega gospodarstva, ki pokriva različna področja upravljanja z odpadki in odpadnimi vodami. Njegove osnovne funkcionalnosti so zbiranje naročil, planiranje odvozov ter njihov obračun, nastavitev pavze odvoza, samodejni prenos privzetih podatkov za posamezno postavko iz plana, generiranje delovnih in potnih nalogov dnevno z upoštevanjem nastavitev iz faze planiranja, priprava podatkov za prenos opravljenih in obračunanih storitev v knjigo izdanih računov in vseh naprej potrebnih postopkov. Poleg povezave s poslovnim sistemom je povezan še s spletnim portalom ARSO, GIS sistemi …

Ekolog v celoti omogoča kakovostno sledenje odpadkom od njihovega izvora do končne destinacije in nadaljnje predelave. Vodi celoten pregled uporabnikov in zbirnih mest s pripadajočimi posodami, odpadki in sistemi za ravnanje z odpadnimi vodami, obenem pa posledično zagotavlja številne analize, poročila ter izvoze v GIS sisteme. Z izmenjavo podatkov popisov posod zagotavlja učinkovito mobilno poslovanje oz. delo na terenu ter omogoča sledenje izvajanju praznjenj na kamionih.

Programski modul Ekolog Tehtnica omogoča spremljanje evidence in avtomatsko izvajanje tehtanja odpadkov na odlagališču oz. v zbirnem centru ter z njim povezanega usmerjanja prometa glede na logistiko odlagališča. Pri delovanju učinkovito sodeluje z ostalimi aplikacijami in s tem zagotavlja pregled nad celovito evidenco zbirnih mest, pogodbenimi partnerji, odvozi odpadkov, nudi evidenco posod, računov in plačil. Zagotavlja hitro kreiranje tehtalnih listov, masovne obračune delovnih nalogov, oddaje evidenčnih listov z razdelitvami po embalažnih shemah, sledljivost evidenc ter učinkovito izvajanje s celotnim procesom povezanih kontrol nad podatki.

ČLAN

  • Bass, d. o. o.
  • Ulica XIV. divizije 14, SI-3000 Celje
  • +386 (0)3 425 77 60

Fokusno področje

Krožni poslovni modeli