PREDSTAVITEV PROJEKTA

inGenious Flex: virtualni sistem za upravljanje energetskih prožnosti različnih velikosti

inGenious Flex rešuje več težav sodobne kombinacije energentov in z njo povezane nizke učinkovitosti. Ob višji napovedi potreb namesto dviga proizvodnje električne energije inGenious Flex z upoštevanjem cen energije, trajnosti primarnega vira in prožnosti drugih aktivnih odjemalcev v omrežju optimizira porabo. Tako lahko izkoristi obstoječi energetski potencial, kjer je potrebno, in porabo zamakne, kjer je to mogoče. S tem pospeši vključevanje obnovljivih virov v obstoječa omrežja, saj lahko izkoristi njihovo inherentno nestabilnost, ne da bi jih bilo treba dopolnjevati s fosilnimi gorivi.

Energetska prožnost je praksa prostovoljnega zmanjševanja ali zamikanja uporabe električne energije, ki pripomore k enakomerni porazdelitvi omejenih virov in zmanjšanju obremenitve distribucijskega omrežja. inGenious Flex se lahko uporablja na kateri koli ravni, od distribucijskega omrežja, ki zajema celotno regijo, do tovarne ali gospodinjstva z običajnimi bremeni.

Sistem uporablja vse razpoložljive podatke, kot so energetske značilnosti bremen, uporabnikove omejitve, informacije o cenah energije v omrežju in pametne prediktivne algoritme, da lahko ustvari najboljši možni urnik delovanja za celotno omrežje. Tudi brez uporabe dragih namenskih hranilnikov energije (kot so baterije) je inGenious Flex sposoben izkoristiti t. i. virtualne hranilnike – določena bremena, kot so grelniki in hladilniki, ki pretvarjajo električno v toplotno energijo, lahko to storijo vnaprej ali z zamikom, s čimer zamaknejo odjem električne energije na bolj ugoden čas.

Rešitev je lahko vgrajena v obstoječa omrežja različnih velikosti z minimalnimi dodatnimi infrastrukturnimi naložbami, kar povečuje življenjsko dobo obstoječe infrastrukture in jo pripravlja na prihodnost, tako da zagotavlja uporabne analize, ki lahko informirajo prihodnje nadgradnje. Z enotnim pristopom k povezljivosti lahko komunicira z raznolikimi napravami ne glede na protokol, s čimer poveča potencial fleksibilnosti z vključevanjem čim večjega števila uporabnikov.

Tehnologija, na kateri je osnovan inGenious Flex, je bila dokazana v številnih okoljih – v stanovanjskih in poslovnih soseskah, na oddaljenih otokih, v kampusih, industrijskih parkih in na več manjših instalacijah. Programska oprema za upravljanje s prožnostjo temelji na odprtokodnem protokolu FlexOffer, kar omogoča teoretično interoperabilnost z drugimi rešitvami te vrste ter s tem več možnosti povezljivosti.

ČLAN

  • INEA, d. o. o.
  • Stegne 11, SI-1000 Ljubljana
  • +386 (0)1 5138 100

Fokusno področje

Trajnostna energija