PREDSTAVITEV PROJEKTA

Jeklarstvo kot motor krožnega gospodarstva

Skupina SIJ deluje po načelih krožnega gospodarstva. Jeklo proizvajajo izključno iz jeklenega odpadka, zapirajo snovne krogotoke, povečujejo količino sortiranega lastnega odpadka, veliko večino industrijskih odpadkov ponovno uporabijo, reciklirajo ali kako drugače izkoristijo in so trdno na poti k ničelni stopnji odlaganja odpadkov.

 

OGLJIČNI ODTIS

SIJ Acroni je sodobna reciklažna jeklarna, ki uporablja sekundarne surovine. Po ogljičnem odtisu se uvrščamo med bolj učinkovite proizvajalce jekla na svetovni ravni, vključene v meritve Svetovnega jeklarskega združenja. Skladno z načrtom razogljičenja bodo do leta 2030 lastne emisije CO2 zmanjšali za 51 odstotkov.

TRAJNOSTNA NARAVNANOST SKUPINE SIJ

Sledijo usmeritvam evropskih proizvajalcev jekla (Green Deal on Steel) in Politiki trajnostnega razvoja Svetovnega združenja jeklarjev. Konec leta 2023 nameravajo pridobiti certifikat po standardu neodvisne mednarodne organizacije ResponsibleSteel, ki zavezuje k uresničevanju ESG standardov po celotni jeklarski verigi.

TRAJNOSTNA STRATEGIJA SKUPINE SIJ IN SIJ ACRONI

Leta 2022 so sprejeli Trajnostno strategijo 2030, ki je usklajena s cilji trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodih.

TRAJNOSTNI PROJEKTI SIJ ACRONI

V sklopu EU projekta CREATORS preučujejo možnost vzpostavitve sistema izrabe odvečne toplote za daljinsko ogrevanje objektov znotraj družbe in okoliških naselij, postavitev večje sončne elektrarne, vodikarne in hranilnika energije.

Vlagajo in razvijajo najboljše tehnologije, ki zagotavljajo najučinkovitejšo in okolju najprijaznejšo izrabo energije.

  • Z gorilniki s t. i. kisikovo tehnologijo dogrevajo ogrevalno mesto livnih ponovc in komornih peči. Pri zgorevanju zemeljskega plina namesto zraka uporabljajo čisti kisik, kar izboljša energetski izkoristek in zmanjša vpliv na okolje.
  • Z dodajanjem lastnega težkega povratka v konvertor AOD uspešno obvladujejo temperaturo procesa in znižujemo porabo energentov, kar zmanjšuje ogljični odtis in izboljšuje produktivnost agregata.
  • Z magnetno separacijo jeklenega odpadka izločijo jalovino, kar zagotavlja večjo čistost jekla, izboljšuje izplen taline in zmanjšuje vpliv na okolje.

ZELENI NAČRTI DRUŽBE SIJ ACRONI

  • Posodobitev peči za toplotno obdelavo jekel s t. i. kisikovo tehnologijo z dodatno možnostjo uporabe vodika.
  • Zamenjava klasičnega plinskega ogrevanja z električnim na liniji za proizvodnjo elektropločevin za avtomobilsko industrijo.
  • Izraba odvečne toplote za ogrevanje procesov in stavb.
  • Namestitev sončnih elektrarn.

ČLAN

  • SIJ ACRONI, d. o. o.
  • Cesta Borisa Kidriča 44, SI-4270 Jesenice
  • +386 (0)4 5841 000

Fokusno področje

Sekundarne surovine