PREDSTAVITEV PROJEKTA

Kažipoti za krožno gospodarstvo

Takšni dokumenti so podpora krožni transformaciji in zahtevajo vključevanje najširšega kroga deležnikov, mapiranje obstoječih praks, inovacijskih potencialov in konkretnih pobud. Ti procesi zagotavljajo pregled nad trendi in stanjem krožnega gospodarstva, identificirajo priložnosti in izzive ter določajo prednostne sektorje, razvijajo smernice in priporočila.

Circular Change soustvarja ter zagotavlja strokovno znanje in podporo pri uresničevanju kažipotov, strategij in akcijskih načrtov krožnega gospodarstva za države, regije in občine.

Doslej so te dejavnosti vodile do:

  • kažipota krožnega gospodarstva za Kosovo,
  • kažipota krožnega gospodarstva za Črno goro,
  • kažipota krožnega gospodarstva za Srbijo,
  • kažipota krožnega gospodarstva za Čile,
  • kažipota krožnega gospodarstva za Slovenijo,
  • Ljubljana krožno mesto 2045 in
  • strategije krožnega gospodarstva in akcijski načrt za Črno goro.

ČLAN

  • CIRCULAR CHANGE, Institut za krožno gospodarstvo
  • Gestrinova ulica 1, SI-1000 Ljubljana
  • +386 (0)40 666 678

Fokusno področje

Krožni poslovni modeli