PREDSTAVITEV PROJEKTA

LIFE BioTHOP – Preoblikovanje odpadne hmeljevine v nove biorazgradljive izdelke za proizvodni sektor embalaže in vrtnarstva

Projekt BioTHOP, potrjen s strani evropskega finančnega inštrumenta LIFE, sledi modelu krožnega gospodarstva s ciljem zvišanja stopnje predelanih odpadnih produktov iz hmeljarske panoge za 100 %, izboljšano energetsko učinkovitostjo za 25 % preko zamenjave nerazgradljive plastike z biopolimernimi alternativami, medtem ko bodo emisije toplogrednih plinov v primerjavi z zdajšnjimi dejavnostmi predelave sintetičnih plastičnih proizvodov bistveno zmanjšane. LIFE BioTHOP sestavlja konzorcij sedmih projektnih partnerjev, ki prihajajo iz petih različnih članic EU in sicer Slovenije, Portugalske, Nemčije, Češke in Španije. Vodilni partner projekta je Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) in bo tekom projekta BioTHOP ponudil sonaravno in trajnostno preobrazbo hmeljarske panoge iz linearnega modela upravljanja v sodobno krožno gospodarsko panogo. Projekt se je zaključil leta 2022, vrednostno pa je bil ocenjen na 1,9 milijona evrov.

 

Osrednji cilj projekta LIFE BioTHOP je bila uvedba nove bioplastične vrvice v slovenska hmeljišča, ki je 100% biorazgradljiva, reciklabilna in kompostabilna, in predstavlja okolju prijaznejšo alternativo trenutno množično uporabljeni polipropilenski vrvici, ki se v okolju razkraja lahko tudi do 450 let. Da bi bila zgodba zaokrožena, so partnerji projekta predstavili tržno naravnane in demonstracijsko podprte aktivnosti za celovit izkoristek odpadne hmeljevine za nove bioplastične proizvode v hortikulturnem, kmetijskem in plastično embalažnem sektorju. Preko komplementarnega povezovanja različnih industrijskih panog in medsebojnega sodelovanja partnerjev iz javnega in gospodarskega sektorja, so bili preko projekta LIFE BioTHOP razviti različni izdelki, kot so oporna vrvica za vzgojo hmelja, embalažni produkti ter bioplastični kompozitni izdelki na osnovi odpadne hmeljevine, ki so po zaključeni življenjski dobi primerni za kompostiranje ali ponovno uporabo preko mehanskih postopkov recikliranja. Novi izdelki iz bioplastike so mehansko vzdržni ter certificirani za domače in industrijsko kompostiranje.

ČLAN

  • TECOS - Razvojni Center Orodjarstva Slovenije
  • Kidričeva 25; SI-3000 Celje
  • +386 (03) 490 09 20

Fokusno področje

Sekundarne surovine